Forretningsudvikling

Lær at varetage ledelsesopgaver i forbindelse med styring af drift og økonomi af en installationsteknisk virksomhed

På faget ’Forretningsudvikling’ lærer du, at planlægge, styre og organisere den daglige drift.

Endvidere lærer du at udarbejde et regnskab, opstille budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi, herunder at skabe et relevant beslutningsgrundlag og omsætte grundlaget til konkrete handlingsplaner for økonomi og drift.

Du får kompetencer til at håndtere etablering, overtagelse og drift af en installationsteknisk virksomhed.

 • Virksomhedsøkonomi og -styring
 • Relevante emner inden for erhvervsjura
 • Udvikling af virksomheder, herunder risikostyring
 • Etablering, opbygning og overtagelse af en virksomhed samt udvikling og skabelse af idé og et forretningsgrundlag
 • Centrale metoder og praksis inden for virksomhedsdrift
 • Indkøb og materialestyring, styring af arbejdsopgaver og personale samt styring af ordrer, levering/aflevering og afsætning
 • Regnskaber og budgetter samt økonomisk analyse
 • Økonomisk og administrativ styring af virksomhed, opgaver og projekter samt entrepriser
 • Udvikling af virksomheder og risikostyring
 • Centrale love og regler, der regulerer forholdet mellem en installationstek-nisk virksomhed og dens interessegrupper
 • Udarbejde forretningsplaner

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Vi arbejder i øjeblikket på nye datoer.
Du er velkommen til at kontakte os.


Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv