Forretningsudvikling

Lær at varetage ledelsesopgaver i forbindelse med styring af drift og økonomi af en installationsteknisk virksomhed

På faget ’Forretningsudvikling’ lærer du, at planlægge, styre og organisere den daglige drift.

Endvidere lærer du at udarbejde et regnskab, opstille budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi, herunder at skabe et relevant beslutningsgrundlag og omsætte grundlaget til konkrete handlingsplaner for økonomi og drift.

Du får kompetencer til at håndtere etablering, overtagelse og drift af en installationsteknisk virksomhed.

 • Virksomhedsøkonomi og -styring
 • Relevante emner inden for erhvervsjura
 • Udvikling af virksomheder, herunder risikostyring
 • Etablering, opbygning og overtagelse af en virksomhed samt udvikling og skabelse af idé og et forretningsgrundlag
 • Centrale metoder og praksis inden for virksomhedsdrift
 • Indkøb og materialestyring, styring af arbejdsopgaver og personale samt styring af ordrer, levering/aflevering og afsætning
 • Regnskaber og budgetter samt økonomisk analyse
 • Økonomisk og administrativ styring af virksomhed, opgaver og projekter samt entrepriser
 • Udvikling af virksomheder og risikostyring
 • Centrale love og regler, der regulerer forholdet mellem en installationstek-nisk virksomhed og dens interessegrupper
 • Udarbejde forretningsplaner

Opsummering

Pris
kr. 7.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
07.01.2019

Slut
11.03.2019

Tilmeldingsfrist
20.12.2018

Tidspunkt
7.1 + 14.1 + 21.1+ 28.1 + 4.2 + 11.2 + 25.2 + 4.3 + 7.3 + 11.3

Kontakt

Camilla Baun
Studiesekretær

72 69 16 93
cmb@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION