Grundlæggende EL-teknisk beregning på installationer

På dette modul lærer du både om grundlæggende beregning og matematik inden for fagområdet

Dette modul indgår desuden som det første modul af en deltidsuddannelse henvendt imod at søge delautorisation i EL eller fuld autorisation i EL.

Målgruppe

Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. En relevant adgangsgivende uddannelse. I denne sammenhæng betragtes følgende uddannelser som relevante:

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker, bygningsautomatik
 • Elektriker, installationsteknik
 • Elektriker, kommunikationsteknik
 • Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
 • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
 • Elektrikeruddannelse 2: 4,5 år
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Indhold

Få færdigheder til at planlægge, udføre og drifte el-tekniske boliginstallationer. Herunder nyeste viden om el-tekniske boliginstallationers opbygning, anvendte komponenter og deres funktion. Du får viden om gældende love, bekendtgørelser og standarder inden for området, her viden om strækstrømbekendtgørelsen og tilhørende standarder.

På modulet vil der blive arbejdet med stærkstrømsområdets teori og dens betydning for el-tekniske installationer og anlægs funktion. Man vil få metoder og værktøjer til beregning af el-tekniske kredsløb samt grundlæggende, relevante matematiske metoder. Endelig vil man tilegne sig forståelse for virkemåden og den praktiske opbygning af el-tekniske maskiner på grundlæggende niveau.

Modulet indgår som del i delautorisation EL og Akademiuddannelse i EL-installation

Bestået modul er adgangsgivende til næste modul: Installation og dokumentation.

Arbejdsform

På modulet vægtes samspillet med den studerendes praksiserfaringer, teori-inddragelser og praksisbearbejdning. Undervisningen vil inddrage dig og de øvrige deltagere, individuelt og i fælles refleksion og casearbejde. Således indholdet kommer så tæt på din dagligdag og tager udgangspunkt i din praktiske erfaringer. Du vil opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.500,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
01.05.2019

Slut
21.06.2019

Tilmeldingsfrist
15.04.2019

Tidspunkt
1.5 + 7.5 + 9.5 + 13.5 + 16.5 + 23.5 + 29.5 + 6.6
Vejledning 11.6
Eksamen 21.6

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION