Grundlæggende EL-teknisk beregning på installationer

På dette modul lærer du både om grundlæggende beregning og matematik inden for fagområdet

Dette modul indgår desuden som det første modul af en deltidsuddannelse henvendt imod at søge delautorisation i EL eller fuld autorisation i EL.

Målgruppe

Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. En relevant adgangsgivende uddannelse. I denne sammenhæng betragtes følgende uddannelser som relevante:

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker, bygningsautomatik
 • Elektriker, installationsteknik
 • Elektriker, kommunikationsteknik
 • Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
 • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
 • Elektrikeruddannelse 2: 4,5 år
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Indhold

Få færdigheder til at planlægge, udføre og drifte el-tekniske boliginstallationer. Herunder nyeste viden om el-tekniske boliginstallationers opbygning, anvendte komponenter og deres funktion. Du får viden om gældende love, bekendtgørelser og standarder inden for området, her viden om strækstrømbekendtgørelsen og tilhørende standarder.

På modulet vil der blive arbejdet med stærkstrømsområdets teori og dens betydning for el-tekniske installationer og anlægs funktion. Man vil få metoder og værktøjer til beregning af el-tekniske kredsløb samt grundlæggende, relevante matematiske metoder. Endelig vil man tilegne sig forståelse for virkemåden og den praktiske opbygning af el-tekniske maskiner på grundlæggende niveau.

Modulet indgår som del i delautorisation EL og Akademiuddannelse i EL-installation

Bestået modul er adgangsgivende til næste modul: Installation og dokumentation.

Arbejdsform

På modulet vægtes samspillet med den studerendes praksiserfaringer, teori-inddragelser og praksisbearbejdning. Undervisningen vil inddrage dig og de øvrige deltagere, individuelt og i fælles refleksion og casearbejde. Således indholdet kommer så tæt på din dagligdag og tager udgangspunkt i din praktiske erfaringer. Du vil opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
25.02.2020

Slut
23.04.2020

Tilmeldingsfrist
11.02.2020

Tidspunkt
25.2 + 3.3 + 10.3 + 17.3 + 19.3 + 24.3 + 26.3 + 31.3
Vejledning 2.4
Eksamen 23.4

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv