Installation og dokumentation

Lær om regler og normer for teknisk dokumentation

Forudsætning: Grundlæggende EL-teknisk beregning på installationer.

I faget Installation og dokumentation lærer du at planlægge, projektere og dokumentere el-tekniske boliginstallationer i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder.

Endvidere lærer du at vurdere anlægsformer, ud fra installations- og dokumentationsbehovet samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området.

  • Viden om gældende bekendtgørelser og standarder inden for EL-installationer
  • Viden om EL-tekniske kredsløbsskemaer
  • Vurdere installationsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for det EL-tekniske område
  • Udarbejde tidssvarende dokumentation af arbejde
  • Anvende og formidle viden og data
  • Håndtere udførelsen af EL-tekniske installationer
  • Håndtere og sikre korrekt teknisk dokumentation
  • Software til tegning og dokumentation af tekniske installationer
  • Normer for teknisk dokumentation

Opsummering

Pris
kr. 7.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
23.04.2018

Slut
20.06.2018

Tilmeldingsfrist
06.04.2018

Tidspunkt
23.4 + 30.4 + 3.5 + 7.5 + 14.5 + 23.5 + 28.5 + 4.6 + 7.6 + 20.6

Kontakt

Camilla Baun
Studiesekretær

72 69 16 93
cmb@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION