Installationer og EL-forsyningsanlæg

Få værktøjerne til at håndtere af processen fra planlægning til servicering af elforsyningsanalæg

Forudsætning: Bygningsinstallation.

På faget ’Installationer og EL-forsyningsanlæg’ lærer du, at anvende værktøjer og metoder der skal bruges i forhold til at planlægge, projektere, dokumentere, idriftsætte og deltage i servicering af elforsyningsanlæg.

Du får kompetencer til at håndtere projektering, tilrettelæggelse og styring af udførelsen af el-tekniske bygningsinstallationer.

  • Planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg i mellemspændings- og lavspændingsdistributionsnettet
  • Planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske bygningsinstallationer
  • Bekendtgørelser og standarders krav vedrørende projektering, udførelse og idriftsættelse af EL-tekniske installationer
  • Bekendtgørelser og standarder inden for elforsyningsanlæg
  • EL-forsyningsanlæggets opbygning, komponenter og funktion
  • Projektering af EL-tekniske installationer, der er omfattet af elsikkerhedsloven

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
21.10.2020

Slut
18.12.2020

Tilmeldingsfrist
07.10.2020

Tidspunkt
21.10 + 28.10 + 4.11 + 11.11 + 18.11 + 25.11 + 2.12
Vejledning 3.12
Eksamen 18.12

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv