Installationer og EL-forsyningsanlæg

Få værktøjerne til at håndtere af processen fra planlægning til servicering af elforsyningsanalæg

Forudsætning: Bygningsinstallation.

På faget ’Installationer og EL-forsyningsanlæg’ lærer du, at anvende værktøjer og metoder der skal bruges i forhold til at planlægge, projektere, dokumentere, idriftsætte og deltage i servicering af elforsyningsanlæg.

Du får kompetencer til at håndtere projektering, tilrettelæggelse og styring af udførelsen af el-tekniske bygningsinstallationer.

  • Planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg i mellemspændings- og lavspændingsdistributionsnettet
  • Planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske bygningsinstallationer
  • Bekendtgørelser og standarders krav vedrørende projektering, udførelse og idriftsættelse af EL-tekniske installationer
  • Bekendtgørelser og standarder inden for elforsyningsanlæg
  • EL-forsyningsanlæggets opbygning, komponenter og funktion
  • Projektering af EL-tekniske installationer, der er omfattet af elsikkerhedsloven

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 7.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
17.01.2019

Slut
18.03.2019

Tilmeldingsfrist
02.01.2019

Tidspunkt
17.1 + 24.1 + 31.1 + 4.2 + 7.2 + 11.2 + 14.2 + 25.2 4.3 + 18.3

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION