Energiteknologi

På akademiuddannelsen i Energiteknologi opnår du kompetencer til at rådgive om effektivisering af bygningers klimaskærme, distributionssystemer og energikilder ud fra hensyn til miljø og energiforbrug

Du får indsigt i emner som blandt andet; energiteknik, traditionelle og nye energiformer, energianalyser, energiforbrugsberegning, byggeteknik, varmeteknik, indeklima, bygningsautomation, energiøkonomiske og miljømæssige vurderingsmetoder og planlægning af energirigtig projektering.

Med uddannelsen kan du arbejde som selvstændig, som ansat i en installationsvirksomhed, som rådgiver i en produktionsvirksomhed eller som ansat hos en underleverandør af bygningsinstallationer og anlæg.

Opbygning

Uddannelsen består af 5 obligatoriske moduler (Energiformer, Boligens Indeklima, Byggeteknik- og analyse, Energiøkonomi og Miljø), fire valgfrie moduler (BedreBolig rådgiver, Energikonsulent, Solcelleanlæg og Varmepumper) og et obligatorisk afgangsprojekt.

Hvem kan tage uddannelsen?

Uddannelsen henvender sig til dig, der har en relevant erhvervsuddannelse og/eller studentereksamen. Du skal tilmed have minimum to års erhvervserfaring.

Uddannelsen som energikonsulent

Uddannelsen som Energikonsulent består af tre kurser, der kan tages enkeltvis. For at kunne bestå kurset Energikonsulent II, flerfamiliehuse og erhverv forudsættes der dog, at du har bestået Energikonsulent I, enfamiliehuse.

Se herunder, hvornår de forskellige kurser er planlagt til at køre.

Energikonsulent I, enfamiliehuse

Her kan du læse om modulet der er en del af akademiuddannelsen i Energiteknologi.

Energikonsulent II, flerfamiliehuse og erhverv

Her kan du læse mere om modulet Energikonsulent II, flerfamiliehuse og erhverv.

Genopfriskningskursus for energikonsulent

Kurset er obligatorisk for energikonsulenter og skal gennemføres hvert. 3. år.

Studieordning og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

 

 

Moduler11 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  01.10.2019
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  03.02.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  05.10.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  23.10.2019
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  21.04.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  24.02.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  21.10.2019
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  23.10.2019
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  21.04.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  04.03.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Camilla Baun Winther
  Kursussekretær

  72 69 16 93
  cmb@UCNact2learn.dk

  Erhverv