BedreBolig rådgiver I

Lær at rådgive om energirigtige forbedringer af boliger

På faget BedreBolig rådgiver lærer du om de fælles regler i ordningerne for hhv. BedreBolig og Energimærkning af bygninger (EMO).

Endvidere lærer du bla. om opbygning, isoleringsevne mv. af klimaskærme, varmekilders art og virkningsgrad, varmefordelingsanlæg, varmtvandsbeholdere, elforbrug til pumper i varmeanlæg, VE-anlæg, ventilationsanlæg samt at give overslagspriser for og besparelsespotentiale ved energirenoveringstiltag.

På faget lærer du også at anvende beregningsværktøjer og historisk tegningsmateriale samt at analysere de forhold i en bygning, der har indflydelse på den energimæssige ydeevne.

Du bliver ligeledes undervist i følgende:

  • Krav til en certificeret BedreBolig rådgiver-virksomhed, herunder bekendtgørelser og vejledninger, tjeklister, kvalitetsstyringssystem mv.
  • Helhedsorienteret rådgivning og renovering, herunder den arkitektonisk vellykkede energirenovering
  • Redskaber inden for salg og marketing for en mindre virksomhed
  • Vurdering af relevans og kvalitet af supplerende besparelsesforslag ud over de automatisk genererede
  • Forslag til vedligehold og/eller ændringer, som er attraktive for boligejer
  • Udarbejdelse af BedreBolig-plan, herunder udvælge de mest relevante forslag til energirenovering
  • Rådgivning til boligejeren om energirenovering og evt. andre renoveringsønsker

Bekendtgørelsen for BedreBolig-ordningen er blevet ændret så det nu er blevet muligt at give BedreBolig-rådgivning til store bygninger, herunder etagebyggeri. Kravet er, at man skal have en medarbejder ansat, der har bestået både BedreBolig ydelsespakke I og energimærkningsuddannelsens ”Energikonsulent II” (flerfamiliehuse). Såfremt din virksomhed ikke selv er godkendt til at levere ydelsespakke 2, men derimod henviser til en samarbejdspartner eller underleverandør, skal denne også opfylde kravene til store bygninger (dvs. have en medarbejder ansat, der har bestået Energikonsulent II samt BB II).

Læs mere om ordningen hos Energistyrelsen.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.500,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
21.04.2020

Slut
29.06.2020

Tilmeldingsfrist
06.04.2020

Tidspunkt
21.4 + 22.4 + 28.4 + 29.4 + 4.5 + 5.5 + 12.5 + 15.5
Vejledning 6.6
Eksamen 29.6

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv