Boligens indeklima (modul B)

Få indsigt i varme-, belysnings- og ventilationsanlæg

Forudsætning: Modul A (Energiformer).

På faget Boligens indeklima kommer du i dybden med opbygningen af belysningsanlæg og varme- og ventilationsanlæg.

Du bliver fortrolig med de forskellige principper og virkemåder og kan bedømme anlæggene ud fra lovmæssige, energibesparende og miljømæssige hensyn.

Du kan kortlægge energiforbruget og rådgive om installationer af el, vvs og ventilation. Du kan opstille og foreslå alternative løsningsmuligheder.

  • Varme-, belysnings- og ventilationsanlæg
  • Bygningsautomation, der kan sikre energirigtige, bæredygtige løsninger
  • Tekniske beregninger

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 7.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
25.10.2018

Slut
06.12.2018

Tilmeldingsfrist
11.10.2018

Tidspunkt
25.10 + 30.10 + 1.11 + 6.11 + 8.11 + 13.11 + 15.11 + 20.11
Vejledning 26.11
Eksamen 6.12

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION