Byggeteknik og -analyse (modul C)

Få en tværfaglig tilgang til energieffektivisering og energirådgivning

I faget Byggeteknik og -analyse kommer du omkring alle bygningens dele.

Du får viden om klimaskærmens fysik og om husets grundlæggende installationer ud fra en energirigtig tilgang. Du kan forklare tekniske tegninger og får tjek på de grundlæggende beregningsmetoder af bygningsforbedringer og energibesparende foranstaltninger. Du bliver i stand til at tilrettelægge en helhedsorienteret energirådgivning.

  • Byggeskik
  • Klimaskærm
  • Bygningers energibehov

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 7.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer, Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
23.10.2018

Slut
04.12.2018

Tilmeldingsfrist
16.10.2018

Tidspunkt
23.10 + 24.10 + 30.10 + 31.10 + 6.11 + 7.11 + 13.11 + 14.11
Vejledning 20.11
Eksamen 4.12

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION