Boliginstallation til delautorisation

Få en delautorisation til at udføre el-tekniske installationer i boliger

På faget ’ Boliginstallation til delautorisation’ får du den teoretiske viden om de særlige bestemmelser/standarder for el-tekniske installationer i boliger, lægmandstavler og solcellesystemer tilsluttet selvstændige boliger samt forståelse for intelligente bygningsinstallationer (IBI) til styring og regulering af bygningers drift og energieffektivisering.

Desuden får du færdigheder til vurdere anlægsformer inden for delautorisationens område samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området samt vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger under hensyntagen til energiforhold.

  • Planlægning, projektering, udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske installationer i boliger i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder
  • Projektering og udførelse af intelligente bygningsinstallationer (IBI) til styring og regulering af boligers drift og energieffektivisering samt projektering og udførelse solcelleinstallationer tilsluttet boliginstallationer
  • Håndtering af el-tekniske installationer i boliger - herunder IBI og solcelleanlæg

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 4.500,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer, Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
24.04.2019

Slut
23.05.2019

Tilmeldingsfrist
10.04.2019

Tidspunkt
24.4 + 25.4 + 7.5 + 8.5
Vejledning 13.5
Eksamen 23.5

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION