Energiformer (modul A)

Få fod på traditionelle og nye energilagre, energibærere og former

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

I faget Energiformer lærer du at beregne, vurdere og udvælge kilder til energiforsyning.

Du får fod på de forskellige beregningsmetoder og bliver klædt på til at rådgive om energieffektivisering.

Du kan varetage opgaver på tværs af konstruktions- og installationsområderne, hvor du inddrager nye og vedvarende energiformer og bliver rustet til at kunne diskutere og bedømme forskellige former for energilagre, energibærere og energikilder.

  • Energimaskiner og -anlæg
  • Energilagre
  • Energibærere
  • Energikilder

Uddannelsesforløbet

Energiformer foregår som fjernundervisning. Man skal være fysisk tilstede ved vejledning og eksaminer. Uddannelsen er tilrettelagt således, at du har mulighed for at passe dit job samtidigt, og gennemføres over en periode på 6 uger.

Energiformer er tilrettelagt som et fleksibelt e-læringsforløb som kan gennemføres med hvad der svarer til ca. 2 undervisningsdage om ugen. Dette giver mulighed for at kunne passe et job - samtidigt med at være studerende. Der er i løbet af uddannelsen meget få fremmødedage - til gengæld er der en forventning om, at du logger på platformen Canvas ugentligt, hvor du vil få adgang til undervisningsmaterialet. Undervisningsmaterialet har form af videomaterialer, læsestof samt opgaver og øvelser som skal løses og afleveres online. Tilstedeværelsesdagene indbefatter fremmøde ved vejledning og eksaminer.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage + valgfri dage + vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
02.09.2020

Slut
30.10.2020

Tilmeldingsfrist
19.08.2020

Tidspunkt
2.9 + 8.9 + 15.9 + 22.9 + 29.9 + 6.10 + 13.10 + 20.10
Vejledning 14.10
Eksamen 30.10
Valgfrie dage: 9.9 + 16.9 + 23.9 + 30.9 + 7.10 + 21.10

Start
01.09.2021

Slut
01.11.2021

Tilmeldingsfrist
15.08.2021

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Start
01.09.2022

Slut
01.11.2022

Tilmeldingsfrist
15.08.2022

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Start
01.09.2023

Slut
01.11.2023

Tilmeldingsfrist
15.08.2023

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv