Energikonsulent I

Bliv i stand til at arbejde med energimærkning

På faget Energikonsulent lærer du om de fælles regler i ordningerne for hhv. BedreBolig og Energimærkning af bygninger (EMO).

Endvidere lærer du bla. om opbygning, isoleringsevne mv. af klimaskærme, varmekilders art og virkningsgrad, varmefordelingsanlæg, varmtvandsbeholdere, elforbrug til pumper i varmeanlæg, VE-anlæg, ventilationsanlæg samt at give overslagspriser for og besparelsespotentiale ved energirenoveringstiltag.

På faget lærer du også at anvende beregningsværktøjer og historisk tegningsmateriale samt at analysere de forhold i en bygning, der har indflydelse på den energimæssige ydeevne.

  • Krav til et certificeret energimærkningsfirma
  • Procedure for teknisk revision.
  • Procedure for de forskellige typer af energimærker, f.eks. inden for nybyggeri og energimærkning efter faktisk forbrug.
  • Nyeste tiltag inden for ordningen.
  • Nyeste kvalitetstal inden for ordningen.
  • Typiske fejl i energimærkningsrapporterne.
  • Krav til habilitet og uvildighed i forhold til nybyggeri- og energimærkning
  • Vurdering af relevans og kvalitet af supplerende besparelsesforslag ud over de automatisk genererede
  • Udarbejdelse af energimærkningsrapport, herunder udvælge de mest relevante forslag
  • Formidling af formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse over for bygningsejer

Bekendtgørelsen for BedreBolig-ordningen er blevet ændret så det nu er blevet muligt at give BedreBolig-rådgivning til store bygninger, herunder etagebyggeri. Kravet er, at man skal have en medarbejder ansat, der har bestået både BedreBolig ydelsespakke I og energimærkningsuddannelsens ”Energikonsulent II” (flerfamiliehuse). Såfremt din virksomhed ikke selv er godkendt til at levere ydelsespakke 2, men derimod henviser til en samarbejdspartner eller underleverandør, skal denne også opfylde kravene til store bygninger (dvs. have en medarbejder ansat, der har bestået Energikonsulent II samt BB II).

Læs mere om ordningen hos Energistyrelsen.

Øvrige kurser indenfor Energiteknologi

Energikonsulent II - som kursus

Genopfriskningskursus for energikonsulenter - som kursus

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 7.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
07.05.2019

Slut
12.06.2019

Tilmeldingsfrist
22.04.2019

Tidspunkt
7.5 + 8.5 + 14.5 + 15.5 + 21.5 + 22.5 + 28.5 + 29.5.
Vejledning 6.6.
Eksamen 12.6.

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION