Energioptimering af procesanlæg

Indhold:

Den studerende opnår viden om anlæg, dataopsamling og energiteknisk optimering. Gennem redskabsforståelse kan den studerende opsamle, styre og regulere samt overvåge energianlæg samt udarbejde tekniske beregninger.

Du lærer at arbejde med:

 • og forståelse for produktionsanlæg og kan identificere, samt beskrive disse
 • og forståelse for måleudstyr og målemetoder til afdækning af energiforbrug og CO2-udledning
 • og forståelse for, analoge og digitale kommunikationsformer
 • og forståelse for reguleringsmetoder
 • og forståelse for kontrollere, aktuatorer og transmittere
 • centrale love og regler inden for specialet.

Du vil kunne arbejde med at:

 • anvende centrale metoder og måleudstyr til afdækning af energiforbrug
 • vurdere målingers kvalitet og anvendelighed samt anvende centrale redskaber til at dokumentere dette
 • formidle praksisnære problemstillinger i forhold til forbedringsmuligheder samt dokumentere disse.

Efterfølgende vil du kunne arbejde med:

 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring kortlægning og optimering af produktionsanlæg
 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde samt diskutere ny viden i relation til energioptimering af produktionsanlæg.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8.30-15.30 + valgfrie dage + samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
01.09.2021

Slut
29.09.2021

Tilmeldingsfrist
15.08.2021

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Start
01.09.2022

Slut
29.09.2022

Tilmeldingsfrist
15.08.2022

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Start
01.09.2023

Slut
29.09.2023

Tilmeldingsfrist
15.08.2023

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv