Energirigtig projektering (modul E)

Få redskaber til at beregne, hvilke energiinvesteringer der kan betale sig.

Forudsætning: Modul A (Energiformer)

I faget ’Energiøkonomi og miljø’ lærer du om energieffektiviseringers rentabilitet og bæredygtighed. 

Du bliver klædt på til at kunne beskrive både de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved investeringer.

Desuden kan du opgøre omkostninger og fordele ved forskellige energiinvesteringer, og du kan diskutere resultaterne af forskellige miljømæssige og økonomiske beslutninger. 

Du bliver også fortrolig med investeringsteori, herunder totaløkonomi og rentebegreber.

  • Energi- og samfundsøkonomiske vurderingsmetoder
  • Miljømæssige vurderingsmetoder
  • Investeringsteori

Opsummering

Pris
kr. 4.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer, Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
26.02.2019

Slut
02.04.2019

Tilmeldingsfrist
11.02.2019

Tidspunkt
31.10 + 5.11 + 11.11 + 14.11 + 19.11 + 29.11

Kontakt

Camilla Baun
Studiesekretær

72 69 16 93
cmb@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION