Energirigtig projektering (modul E)

Bliv rustet til at udarbejde planer for energibesparende tiltag i bygninger og anlæg - og at præsentere og argumentere for dine forslag?

Forudsætning: Modul C (Byggeteknik og -analyse) og modul D (Energiøkonomi og miljø)

Når en virksomhed eller kommune bygger nyt eller renoverer, er det energiteknologen, der udpeger de energieffektive og bæredygtige løsninger – og rådgiver om energieffektiv adfærd.

Modulet ’Energirigtig projektering’ klæder dig på til at vælge de energirigtige løsninger og materialer. Du lærer metoderne, systematikken og teknikken til at gennemføre energianalyse, som klæder dig på til at planlægge energirigtige projekter og vurdere effekten af deres gennemførelse.

Du får viden om bl.a.:

• Rådgivning og projektering indenfor energioptimering

• Energirigtig projektering og energiledelse

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her

Opsummering

Pris
kr. 4.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer, Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
26.02.2019

Slut
02.04.2019

Tilmeldingsfrist
11.02.2019

Tidspunkt
26.2 + 5.3 + 11.3 + 14.3.
Vejledning 20.3.
Eksamen 2.4.

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION