Energirigtig projektering (modul E)

Få redskaber til at beregne, hvilke energiinvesteringer der kan betale sig

Forudsætning: Modul A (Energiformer)

I faget ’Energiøkonomi og miljø’ lærer du om energieffektiviseringers rentabilitet og bæredygtighed. 

Du bliver klædt på til at kunne beskrive både de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved investeringer.

Desuden kan du opgøre omkostninger og fordele ved forskellige energiinvesteringer, og du kan diskutere resultaterne af forskellige miljømæssige og økonomiske beslutninger. 

Du bliver også fortrolig med investeringsteori, herunder totaløkonomi og rentebegreber.

  • Energi- og samfundsøkonomiske vurderingsmetoder
  • Miljømæssige vurderingsmetoder
  • Investeringsteori

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 4.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer, Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
03.09.2018

Slut
01.10.2018

Tilmeldingsfrist
15.08.2018

Tidspunkt
3.9 + 10.9 + 11.9 + 17.9
Vejledning 20.9.
Eksamen 1.10.

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION