Kvalitet, sikkerhed og miljø

Få kvalitet, miljø og sikkerhed til at gå op i en højere enhed

På faget Kvalitet, sikkerhed og miljø lærer du at kvalitetssikre og udarbejde vedligeholdelsesplan for installation, projekt og entreprise og formidle planer til relevante brugere.

Du får kompetencer til at vurdere arbejdsmiljømæssige problemstillinger og miljøforhold samt kvalitetsbehov og kan på basis heraf udvikle, opbygge, implementere, vedligeholde og anvende relevante styresystemer til sikring af kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø samt miljø.

Desuden lærer du at udvikle en ledelsespraksis inden for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet over for medarbejdere og interessenter samt at håndtere et autorisationsmæssigt ansvar over for kunder, myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.

Faget Kvalitet, sikkerhed og miljø forudsætter beståelse af faget Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer eller Grundlæggende VVS-tekniske begreber.

  • Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyring
  • Miljø og miljøledelse
  • Arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel
  • Styresystemer til ledelse og sikring af sikkerhed og arbejdsmiljø
  • Arbejdsbetingede sygdomme, brancherelevante arbejdsmiljøproblemer, miljøforhold og miljøpolitik
  • Relevante love og regler vedrørende miljø og arbejdsmiljø

Opsummering

Pris
kr. 4.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer, Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
22.10.2018

Slut
19.11.2018

Tilmeldingsfrist
05.10.2018

Tidspunkt
22.10 + 29.10 + 31.10 + 5.11 + 12.11 + 19.11

Kontakt

Camilla Baun
Studiesekretær

72 69 16 93
cmb@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION