Sanitet

Lær at håndtere arbejdet på sanitetstekniske forsyningsanlæg

Forudsætning: Grundlæggende VVS-tekniske begreber

På faget ’Sanitet’ lærer du at håndtere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på sanitetstekniske forsyningsanlæg samt at forestå drift og vedligehold af disse. 

Endvidere kan du anvende forskellige metoder til at projektere og dimensionere sanitetstekniske forsyningsanlæg samt at vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer.

  • Udluftede og ikke-udluftede spildevandsinstallationer, regnvands- og drænvandsinstallationer, pumpeanlæg, materialer, korrosion, sikring mod brand og støj
  • Brugsvandsinstallationer, installationsgenstande, varmtvandsbeholdere, cirkulation, isolering, trykforøgning, vandbehandling, materialer, korrosion, støj
  • Projektering og dimensionering af sanitetstekniske forsyningsanlæg
  • Vurdering af installationsformer og valg af relevante og tidssvarende løsninger

Opsummering

Pris
kr. 7.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
26.10.2017

Slut
14.12.2017

Tilmeldingsfrist
11.10.2017

Tidspunkt
26.10 + 27.10 + 2.11 + 2.11 + 9.11 + 16.11 + 23.11 + 24.11 + 30.11 + 7.12 + 14.12

Kontakt

Camilla Baun
Studiesekretær

72 69 16 93
cmb@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION