Solceller

Forudsætninger: Gennemført og bestået Modul A: Energiformer.

Indhold:

Montering af solcellesystemer, indregulering af anlæg og slutafprøvning, aflevering af anlæg til kunde. Modulet kvalificerer til opnåelse af godkendelse som VE-montør eller VE-installatør.

Du lærer at arbejde med:

 • solcelleprodukter, herunder omkostnings- og lønsomhedssammenligninger, miljøaspekter solcelleanlæggets komponenter, karakteristika samt dimensionering af solcellesystemer
 • solcellers brandbeskyttelses, præcisionssystemer og dimensionering af komponenter hertil
 • støtteordninger samt konstruktion, installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg.

Du vil kunne arbejde med at:

 • anvende europæiske teknologistandarder og mærkningssystemer samt kunne udpege en egnet placering af solcelleanlægget og dets orientering og hældning under hensyntagen til skyggeforhold, solindfald, den bærende konstruktion og anlæggets egnethed i forhold til bygningen eller klimaet
 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevant værktøj og udstyr under overholdelse af sikkerhedskrav og standarder
 • formidle oplysninger om mekanisk konstruktion, komponenternes placering og systemets design og konfiguration til samarbejdspartnere og brugere.

Efterfølgende vil du kunne arbejde med:

 • håndtere installationsmetoder under hensyntagen til tagtyper og det nødvendige reguleringsudstyr
 • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik herunder tilpasning af el konstruktionen
 • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til solceller, herunder fastslå den normale belastningsstrøm, vælge egnede ledningstyper og -dimensioner til hvert enkelt kredsløb, fastsætte den korrekte størrelse og placering af alt tilhørende udstyr og delsystemer.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8.30-15.30 + valgfrie dage + samt vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
01.05.2021

Slut
29.05.2021

Tilmeldingsfrist
15.05.2021

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Start
01.05.2022

Slut
29.05.2022

Tilmeldingsfrist
15.04.2022

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Start
01.05.2023

Slut
29.05.2023

Tilmeldingsfrist
15.04.2023

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv