Varmepumper - VE installatør godkendelse

Du får forudsætninger for at vejlede kunder om valg af varmepumpeanlæg. Du vil også lære at opsætte, indregulere og rådgive om varmepumper systemer
 

Hvordan afholdes undervisningen i foråret 2021?
I foråret 2021 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer at gennemføre de fleste hold som hybrid undervisning, som betyder, at du både har mulighed for at møde op på vores adresse eller følge undervisningen hjemmefra. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Du vil få kendskab til lovgivning på området, herunder byggelovgivning, støjreglement, autorisationslovgivningen og jordvarmebekendtgørelsen.

Du vil blive i stand til at beregne anlæggets produktion på baggrund af europæiske teknologistandarder for området.

Modulet certificerer dig som VE installatør for varmepumper, men ikke F-gas certifikat til håndtering af kølemiddel.

Forudsætninger

Uddannet VVS-installatør eller have gennemført modulet Energiformer.

På uddannelsen vil du lære om

Montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi, indregulering af anlæg og slutafprøvning, aflevering af anlæg til kunde. Modulet kvalificerer til opnåelse af godkendelse som VE-montør eller VE-installatør.

 • varmepumpers grundlæggende fysik og driftsprincipper, herunder varmepumpecyklussens karakteristika og komponenters funktion
 • bygningens varmesystem (radiatorer og gulvvarme), herunder drift- og temperaturforhold
 • bygningens klimaskærm
 • dimensioneringsgrundlaget for jordslanger, herunder kendskab til de geotermiske ressourcer
 • miljø, sikkerhed og myndighedskrav, herunder lydkrav og regler om attester korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystem.

Udbyttet af uddannelsen

 • vælge og dimensionere komponenter til et typisk anlæg
 • beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand
 • bestemme komponenter til og størrelse af eventuel buffertank samt kunne dimensionere komponenter til supplerende opvarmningssystemer
 • anvende gældende relevant lovgivning, herunder byggelovgivning, autorisationslovgivning, støjlovgivning og jordvarmebekendtgørelsen
 • rådgive om oplagte energibesparende foranstaltninger i forbindelse med etablering af varmepumper
 • formidle sin viden om området til brugeren.
 • vurdere konsekvenserne af forskellige løsninger med hensyn til miljø, komfort og økonomi
 • vurdere de praktiske konsekvenser af forskellige løsningsmetoder
 • vurdere nøjagtigheden af forskellige løsningsmetoder

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
01.03.2021

Slut
26.03.2021

Tilmeldingsfrist
12.03.2021

Tidspunkt
1.3 + 4.3 + 8.3 + 11.3 + vejledning 15.3 + eksamen 26.3

Start
31.03.2021

Slut
06.05.2021

Tilmeldingsfrist
15.03.2021

Tidspunkt
31.3 + 8.4 + 15.4 + 22.4
Vejledning 29.4
Eksamen 6.5

Start
14.09.2021

Slut
09.10.2021

Tilmeldingsfrist
01.09.2021

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Start
01.04.2022

Slut
29.04.2022

Tilmeldingsfrist
15.03.2022

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Start
14.09.2022

Slut
09.10.2022

Tilmeldingsfrist
01.09.2022

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer sendere

Start
01.04.2023

Slut
29.04.2023

Tilmeldingsfrist
15.03.2023

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Start
14.09.2023

Slut
09.10.2023

Tilmeldingsfrist
01.09.2023

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv