Varmepumper - VE installatør godkendelse

Du får forudsætninger for at vejlede kunder om valg af varmepumpeanlæg. Du vil også lære at opsætte, indregulere og rådgive om varmepumper systemer
 

Du vil få kendskab til lovgivning på området, herunder byggelovgivning, støjreglement, autorisationslovgivningen og jordvarmebekendtgørelsen.

Du vil blive i stand til at beregne anlæggets produktion på baggrund af europæiske teknologistandarder for området.

Modulet certificerer dig som VE installatør for varmepumper, men ikke F-gas certifikat til håndtering af kølemiddel.

På uddannelsen vil du lære om

Montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi, indregulering af anlæg og slutafprøvning, aflevering af anlæg til kunde. Modulet kvalificerer til opnåelse af godkendelse som VE-montør eller VE-installatør.

 • varmepumpers grundlæggende fysik og driftsprincipper, herunder varmepumpecyklussens karakteristika og komponenters funktion
 • bygningens varmesystem (radiatorer og gulvvarme), herunder drift- og temperaturforhold
 • bygningens klimaskærm
 • dimensioneringsgrundlaget for jordslanger, herunder kendskab til de geotermiske ressourcer
 • miljø, sikkerhed og myndighedskrav, herunder lydkrav og regler om attester korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystem.

Udbyttet af uddannelsen

 • vælge og dimensionere komponenter til et typisk anlæg
 • beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand
 • bestemme komponenter til og størrelse af eventuel buffertank samt kunne dimensionere komponenter til supplerende opvarmningssystemer
 • anvende gældende relevant lovgivning, herunder byggelovgivning, autorisationslovgivning, støjlovgivning og jordvarmebekendtgørelsen
 • rådgive om oplagte energibesparende foranstaltninger i forbindelse med etablering af varmepumper
 • formidle sin viden om området til brugeren.
 • vurdere konsekvenserne af forskellige løsninger med hensyn til miljø, komfort og økonomi
 • vurdere de praktiske konsekvenser af forskellige løsningsmetoder
 • vurdere nøjagtigheden af forskellige løsningsmetoder

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

 • Relevant erhvervsuddannelse
 • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse
 • Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs mere om realkompetencevurdering.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

Tilskud og økonomisk støtte

Du kan ofte søge om økonomisk støtte, hvis du tager et kursus, eller en efter- og videreuddannelse. Støtten kan fx dække deltagergebyr, transport, bøger m.m. 

En af de mest udbredte måder at søge om tilskud på, er en ansøgning til en kompetencefond. Ofte er en kompetencefond knyttet op på din overenskomst. Læs om dine muligheder på siden kompetencefonde.

Derudover kan du, hvis du er faglært eller ufaglært, til og med 2022, ekstraordinært søge op til 10.000 kr. hos Omstillingsfonden. Du kan dog kun søge hos Omstillingsfonden, hvis du er lønmodtager og dit højeste uddannelsesniveau er en gymnasieuddannelse, eller en erhvervsuddannelse, fx som tømrer, kok eller sosu-assistent. Omvendt betyder det også, at du ikke kan søge hos Omstillingsfonden, hvis du fx har en erhvervsakademiuddannelse, eller en anden form for videregående uddannelse. Se om du opfylder betingelserne for at få tilskud til din efteruddannelse fra Omstillingsfonden, og hvad det fx kræver af dig i tilmeldingsfasen.

Vigtigt! Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul eller kursus i vores nye tilmeldingssystem, vil du undervejs modtage en mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte din mailadresse. Det er vigtigt, at du gør dette – ellers går din tilmelding ikke igennem.  
 
Ved tilmelding skal du desuden være opmærksom på, at du skal bruge dit nemID. Det er dit personlige nemID – og ikke nemID medarbejdersignatur – du skal anvende. 

Se også vores videovejledning om tilmeldingsproceduren

Handelsbetingelser

Læs gældende handelsbetingelser her.

Opsummering

Pris
kr. 9.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Start
11.04.2023

Slut
10.05.2023

Tilmeldingsfrist
28.03.2023

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Start
14.09.2023

Slut
09.10.2023

Tilmeldingsfrist
01.09.2023

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv