Finansiel rådgivning

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for det finansielle område, samt at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde, med en professionel tilgang

Du lærer at anvende centrale metoder og redskaber, vurdere praksisnære problemstillinger, opstille, vælge og begrunde løsningsmuligheder og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere, interessenter og kunder – både private og erhverv.

Opbygning

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler (Samfundsøkonomi og Erhvervsjura i den finansielle sektor), tre valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt. 

Skabt i samarbejde

Akademiuddannelsen er skabt i samarbejde med Realkreditrådet, Forsikring og Pension, Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen Registrerede Revisorer og Finansrådet.

Fremadrettet

Når du har gennemført uddannelsen, har du mulighed for at blive finansiel rådgiver eller læse videre til ejendomsmægler.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.
 
Tilmelding
Erhvervsakademierne samarbejder om uddannelsen og har etableret et fælles tilmeldingssekretariat. Der kan du også se udbuddet af fagmoduler, uddannelsesretninger, priser mv.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

Moduler9 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  01.06.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  02.09.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  02.09.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.06.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  02.09.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  02.09.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.06.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.06.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  02.09.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Mette Frænde Andersen
  Studiesekretær

  72 69 92 13
  mta@UCNact2learn.dk

  Erhverv