Finansiel rådgivning

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for det finansielle område, samt at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde, med en professionel tilgang

Du lærer at anvende centrale metoder og redskaber, vurdere praksisnære problemstillinger, opstille, vælge og begrunde løsningsmuligheder og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere, interessenter og kunder – både private og erhverv.

Opbygning

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler (Samfundsøkonomi og Erhvervsjura i den finansielle sektor), tre valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt. 

Skabt i samarbejde

Akademiuddannelsen er skabt i samarbejde med Realkreditrådet, Forsikring og Pension, Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen Registrerede Revisorer og Finansrådet.

Fremadrettet

Når du har gennemført uddannelsen, har du mulighed for at blive finansiel rådgiver eller læse videre til ejendomsmægler.

Tilmelding
Erhvervsakademierne samarbejder om uddannelsen og har etableret et fælles tilmeldingssekretariat. Der kan du også se udbuddet af fagmoduler, uddannelsesretninger, priser mv.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Heidi Keller Hansen
  Studiesekretær

  72 69 17 13
  hih@ucnact2learn.dk

  LEDELSE OG ORGANISATION

  Lone Nøhr
  Studiesekretær

  72 69 16 58
  lon@ucnact2learn.dk

  LEDELSE OG ORGANISATION

  LEDERLIV

  Studievejledning

  Nyhedsbrev

  Publikationer