Finansiel rådgivning

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for det finansielle område, samt at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde, med en professionel tilgang

Du lærer at anvende centrale metoder og redskaber, vurdere praksisnære problemstillinger, opstille, vælge og begrunde løsningsmuligheder og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere, interessenter og kunder – både private og erhverv.

Opbygning

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler (Samfundsøkonomi og Erhvervsjura i den finansielle sektor), tre valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt. 

Skabt i samarbejde

Akademiuddannelsen er skabt i samarbejde med Realkreditrådet, Forsikring og Pension, Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen Registrerede Revisorer og Finansrådet.

Fremadrettet

Når du har gennemført uddannelsen, har du mulighed for at blive finansiel rådgiver eller læse videre til ejendomsmægler.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.
 
Tilmelding
Erhvervsakademierne samarbejder om uddannelsen og har etableret et fælles tilmeldingssekretariat. Der kan du også se udbuddet af fagmoduler, uddannelsesretninger, priser mv.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

Moduler0 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Heidi Keller Hansen
  Studiesekretær

  72 69 17 13
  hih@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation

  Lone Nøhr
  Studiesekretær

  72 69 16 58
  lon@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation