Ejendomshandel II

Få teoretisk viden om særlovgivning, der knytter sig til hovedlovene ved omsætning af ejerboliger

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Med 'ejendomshandel II' lærer du at håndtere de væsentligste lejeretslige spørgsmål ved udlejning af ejerboliger. Du lærer bl.a. anvende reglerne om tvangsauktion over fast ejendom og andelsbeviser og at rådgive om valg af finansiering og indfrielse af eksisterende lån ved ejerskifte. 

Indhold

 • Regulering af dispositionsmulighederne over fast ejendom, herunder reglerne i udstykningsloven og planloven
 • Love om vurdering, tinglysning, miljøbeskyttelse, jordforurening, naturbeskyttelse, olietanksbekendtgørelsen og reglerne om fredsskov og hævd
 • Tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
 • Lejeret, dvs. udlejer og lejers opgaver og ansvar vedr. lejeboligens stand, lejebetaling, fremleje, bytte, lejefastsættelse i regulerede og uregulerede kommuner, opsigelsesregler, begrundelser samt frister
 • Finansiering af boliger

Dit udbytte

Når du har taget faget kan du:

 • anvende særlovgivning i relation til omsætning af fast ejendom
 • anvende reglerne om tvangsauktion inden for følgende områder:
 • forebygge tvangsauktion gennem vejledningsmøde og kunne rådgive om debitors mulighed for at afværge auktionen.
 • rådgive auktionskøber om aktiver, der er omfattet af auktionen, byrder og hæftelser, opgøre fordelingsnøgle, købesum og sikkerhedsstillelse ved et konkret auktionsbud
 • udarbejde en tvangsauktionssalgsopstilling
 • rådgive om indgåelse af lejeaftale, opsigelse, ophævelse og fastsætte husleje i forskellige typer af lejemål
 • anvende reglerne om finansiering af boliger, lånetyper og den tilknyttede rådgivning
 • planlægge forløbet i en boligfinansiering og anvende relevante dokumenter
 • beregne en standardfinansiering - herunder brutto- / nettoydelse - ud fra en kontantpris
 • rådgive om finansieringsløsninger ved køb, indfrielse af eksisterende lån ved salg samt kontantomregning.
 • anvende teori og begreber indenfor det personlige salg i praksis

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 6.344,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
08.09.2020

Slut
15.12.2021

Tilmeldingsfrist
02.08.2020

Tidspunkt
8.9 + 22.9 + 6.10 + 20.10 + 3.11 + 17.11
Eksamen medio december

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Erhverv