Erhvervsjura

For dig, som allerede arbejder i den finansielle sektor og kunne tænke dig at videreuddanne dig eller for dig, som har interesse i den finansielle sektor og gerne vil have en uddannelse inden for denne

Forudsætninger

Ud over de generelle adgangskrav, anbefaler vi, at du gennemfører modulet Introduktion til erhvervsjura, hvis du ikke har tidligere har arbejdet med juridiske problemstillinger.

Formål

Formålet med faget er at kvalificere dig til at identificere juridiske problemer samt inden for en række områder komme med begrundede løsningsforslag, der kan opstå i forbindelse med finansiel rådgivning i en finansiel virksomhed.

Udbytte

Det er målet med undervisningen, at du via et grundlæggende kendskab til centrale juridiske emner bliver i stand til selv at give løsningsforslag på diverse juridiske problemstillinger i relation til den relevante finansielle rådgivning og bibringes en forståelse for grundlæggende retsprincipper.

Der lægges vægt på, at du tilegner dig en juridisk metode, så du bliver i stand til også i fremtiden at analysere og anvende ny lovgivning og praksis, hvilket gør dig i stand til:

 • at forebygge eventuelle juridiske problemer i forbindelse med den finansielle rådgivning
 • at kunne afgøre, hvornår der bør indhentes anden sagkyndig bistand til løsning af problemstillingerne
 • at kunne beskrive problemstillingen med de korrekte juridiske termer ved forelæggelse af problemstillingen for en sagkyndig ekspert

Undervisningen tager udgangspunkt i de behov, som forskellige modtagere af den finansielle rådgivning kan forventes at have eller få, og du får derved kendskab til de nødvendige juridiske aspekter forbundet med finansiel rådgivning inden for en bred vifte af juridiske emner.

Indhold

Vejledende vægt i procent:

 • nationale og internationale retskilder samt procesret 5%
 • person- og familieret 10%
 • virksomhedsformer og -hæftelse 10%
 • aftaler, fuldmagter 15%
 • kreditaftaler, købelov 10%
 • gældsbreve og betalingsmidler 10%
 • tinglysning og pant i fast ejendom 10%
 • forsikring og pensionsopsparing 5%
 • forældelse, modregning og deponering 5%
 • betalingsstandsning og konkurs mm. 10%
 • ansættelsesforhold 5%
 • erstatningsret, etik og forbrugerbeskyttelse 5%

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 6.694,00 momsfri

Konkrete datoer fåes ved henvendelse til studiesekretær Mette Frænde Andersen.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
01.06.2020

Slut
31.12.2020

Tilmeldingsfrist
01.01.0001

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Erhverv