Omsætning af fast ejendom

Med modulet bliver du i stand til at anvende de juridiske regler, der er relevante for ejendomsmæglerens arbejdsopgaver i relation til håndtering af dokumenter i praksis

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Du lærer også at yde kunderådgivning i alle ejendomshandlens faser i relation til de udarbejdede dokumenter, herunder at afgøre, hvornår der skal henvises til at søge anden sagkyndig bistand og du får indsigt i byggetekniske forhold ved boliger og byggelovgivning.

Indhold

  • Byggetekniske forhold og kendskab til byggematerialer og konstruktioner samt ofte forekommende skader
  • Byggelovgivningen, herunder bygningsreglementet
  • Skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og udlejning af sommerhuse

Dit udbytte

Når du har taget faget kan du:

  • identificere, hvilke forpligtelser der påhviler parterne ved konstatering af fejl og mangler, samt hvilke misligholdelsesbeføjelser der kan gøres gældende, herunder forældelses-regler i relation til fast ejendom
  • relatere huseftersynsordningen til fejl- og mangelproblematikken
  • rådgive om indholdet i de centrale dokumenter (fx salgsopstilling, købsaftale, formidlingsaftale samt salgsbudget og salgsprovenu), der udarbejdes i forbindelse med en bolighandel, herunder en budrunde, og rådgive om de juridiske konsekvenser for køber og sælger
  • håndtere såvel ekspeditionsmæssige som rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 8.344,00 momsfri

Konkrete datoer fåes ved henvendelse til studiesekretær Mette Frænde Andersen.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
02.09.2020

Slut
29.01.2021

Tilmeldingsfrist
02.08.2020

Tidspunkt
Onsdage og torsdage

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Erhverv