Samfundsøkonomi

For dig som allerede arbejder i den finansielle sektor og kunne tænke dig at videreuddanne dig eller for dig, som har interesse i den finansielle sektor og gerne vil have en teoretiske baggrund

Forudsætninger

Ud over de generelle adgangskrav anbefaler vi, at du gennemfører faget Indledende matematik, hvis du ikke har grundlæggende viden om matematiske områder, eller hvis det er lang tid siden, du har arbejdet med sådanne emner.

Formål

Formålet med faget Samfundsøkonomi er at give dig en indsigt i centrale samfundsøkonomiske sammenhænge i en international markedsøkonomi. Endvidere skal du have en indføring i såvel nationale som internationale samfundsforhold.

Denne viden skal medføre, at du bliver i stand til at vurdere konsekvenserne af ændrede vilkår og betingelser for den finansielle rådgivning, som gives til såvel privatpersoner som mindre virksomheder.

Det er endvidere formålet at kvalificere dig til at kunne anvende den opnåede kompetence i forbindelse med de daglige arbejdsopgaver i virksomheder, der beskæftiger sig med finansiel rådgivning.

Udbytte

Det er målet med faget at give dig viden om nationaløkonomiens grundlæggende begreber og teorier. Du får kendskab til de nationaløkonomiske sektorer og deres samspil, og du skal tilegne dig indsigt i såvel teorierne bag mikroøkonomi som makroøkonomi. Indsigten betyder, at du får en bred og nuanceret opfattelse af de nationaløkonomiske relationer, således at du bliver i stand til at kunne beskrive, vurdere og inddrage påvirkningerne af f.eks. økonomiske, demografiske, miljømæssige og sociale forhold på både nationalt og globalt plan i den finansielle rådgivning.

I mikroøkonomien lægges vægt på en analyse af markedets rolle som allokeringsmekanisme. Endvidere fokuseres på offentlige myndigheders og internationale organisationers påvirkning af markedsøkonomien. Arbejdsmarkedet og boligmarkedet gives i denne sammenhæng en stor vægt.

I makroøkonomien lægges vægt på analyser af ligevægtsdannelsen på valutamarkeder, pengemarkeder, varemarkeder og arbejdsmarkeder samt samspillet mellem disse markeder. Endvidere fokuseres på den økonomiske politik og det internationale samarbejde om den økonomiske udvikling samt på beskrivelse og vurdering af konjunkturudviklingen og den strukturelle udvikling.

Undervisningen tager udgangspunkt i de behov, som forskellige modtagere af den finansielle rådgivning kan forventes at have eller få, hvorved du opnår kendskab til de nødvendige økonomiske og finansielle aspekter forbundet med finansiel rådgivning inden for et bredt spektrum af dagligdags emner.

Indhold

Vejledende vægt i procent:

 • mikroøkonomisk prisdannelse 10%
 • befolkning, arbejdsmarked og boligmarked 10%
 • markedseffektivitet og markedsindgreb 10%
 • int. økonomisk samarbejde og handelspolitik 10%
 • nationalregnskab og konjunkturbeskrivelse 10%
 • valutamarkeder og konkurrenceevne 10%
 • pengemarkeder og rentedannelse 10%
 • makroøkonomisk indkomstdannelse 10%
 • ledighed og inflation 10%
 • økonomisk politik 10%

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 6.919,00 momsfri

Konkrete datoer fåes ved henvendelse til studiesekretær Mette Frænde Andersen.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
03.02.2020

Slut
01.06.2020

Tilmeldingsfrist
01.01.0001

Start
01.06.2020

Slut
31.12.2020

Tilmeldingsfrist
01.01.0001

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Erhverv