Finansiel rådgivning

Bliv klædt på til et job inden for bank, realkredit, ejendomshandel eller revision

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning er for dig, der interesserer dig professionelt for investering og finansiering. Uddannelsen er oplagt for dig, som til dagligt arbejder med kunder og klienter, for eksempel i et pengeinstitut, revisionsfirma, forsikringsselskab, ejendomsmæglerfirma eller i en kreditforening.

Med uddannelsen får du kompetencer og værktøjer, du kan bruge til at yde finansiel rådgivning i alle typer virksomheder. Du lærer at opdele dine kunder i kundetyper, og du bliver i stand til at kommunikere målrettet.

Du tilegner dig metoder til at identificere juridiske problemer i forbindelse med finansiel rådgivning, og du opnår kompetence til at anvende lovgivning i praksis.

Undervejs i uddannelsen får du indsigt i det etiske grundlag for korrekt og kompetent rådgivning af private kunder og virksomheder. Efter endt uddannelse er du i stand til at forberede, gennemføre og afslutte en forhandling- eller rådgivningssamtale.

Opbygning

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point. Den består af en række fag, som afhænger af, hvilken uddannelsesretning du ønsker, og til sidst et afgangsprojekt.

Du kan tone uddannelsen i fire retninger: bank og realkredit, ejendomsadministration, ejendomsmægler og revision. Med en uddannelsesretning får du en fokuseret uddannelse. Du kan også tage uddannelsen uden bestemt retning og selv sammensætte valgfag.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse.

Uddannelsesretninger og fag

Disse fag indgår på bank og realkredit-retningen:

 • Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS)
 • Samfundsøkonomi (10 ECTS)
 • Virksomhedens investering og finansiering (10 ECTS)
 • Data, marked og afsætning (10 ECTS)
 • Finansielle forretninger (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Disse fag indgår på ejendomsmægler-retningen:

 • Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen (5 ECTS)
 • Samfundsøkonomi i ejendomshandel (5 ECTS)
 • Erhvervsjura for ejendomsmæglere (10 ECTS)
 • Bolighandel I (10 ECTS)
 • Bolighandel II (10 ECTS)
 • Omsætning af fast ejendom (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Hvis du allerede er i gang med uddannelsesretningen til ejendomsmægler, kan du se, hvilke fag du skal læse i overgangsordning for uddannelsen til ejendomsmægler.

Disse fag indgår på ejendomsadministration-retningen:

 • Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS)
 • Samfundsøkonomi (10 ECTS)
 • Administration af boligudlejningsejendomme (10 ECTS)
 • Ejendoms- og skatteregnskab (10 ECTS)
 • Valgfrie moduler (for i alt 10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Disse fag indgår på revisions-retningen:

 • Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS)
 • Samfundsøkonomi (10 ECTS)
 • Virksomhedens investering og finansiering (10 ECTS)
 • Analyse af regnskabsdata (10 ECTS)
 • Revision og årsrapport (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)
Forberedelse til dit studie

Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.

Optagelseskrav

For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Sådan tilmelder du dig

Erhvervsakademierne samarbejder om uddannelsen og har etableret et fælles tilmeldingssekretariat. Der kan du også se udbuddet af fagmoduler, uddannelsesretninger, priser mv.

Tilskud og økonomisk støtte

Til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademiniveau via Omstillingsfonden.

For at være berettiget til midlerne skal du være

 • ufaglært eller faglært
 • i job (både privat og offentligt ansatte kan få del i midlerne)

Læs mere om tilskud via Omstillingsfonden på ucn.dk/omstillingsfonden

Der findes flere muligheder for at søge tilskud til din videreuddannelse - bl.a. Statens voksenuddannelsesstøtte og branchespecifikke kompetencefonde.

Vi kan hjælpe dig med at afklare hvilke(n) fond(e), der er relevant(e) for dig.

Studieordning og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

Ejendomsmægleruddannelsen

Drømmer du om at blive ejendomsmægler?

Er du god til tal, mennesker og vil du have en karriere, hvor du opfylder drømme? Så er en fremtid som ejendomsmægler måske noget for dig.

For at blive registreret ejendomsmægler skal du gennemføre ejendomsmægler uddannelsen under Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning og have mindst to års erfaring med ejendomsmæglerarbejde i en boligbutik.

Ejendomsmægler uddannelsen er for dig, der interesserer dig professionelt for at møde og tale med mange forskellige mennesker. For de fleste er en hushandel en af de største økonomiske beslutninger i deres liv og kan skyldes alvorlige ændringer i livet. Som ejendomsmægler står du for det praktiske arbejde, når folk vil sælge deres ejendom.

Derfor skal du være god til at lære mennesker at kende og forstå deres situation. Samtidig er det også vigtigt, at du kan arbejde struktureret og har en god økonomisk forståelse.

Det er dit job at skaffe oplysninger om alle de økonomiske og juridiske forhold, der ligger til grund for en handel. Derfor skal du have styr på tingene i forhold til fx plantegninger, ejendomsskat, forsikring, forbrug og lånemuligheder. Med uddannelsen får du kompetencer og værktøjer, du kan bruge til at yde rådgivning i alle typer af ejendomshandel.

Du tilegner dig metoder til at identificere juridiske problemer i forbindelse med finansiel rådgivning, og du opnår kompetence til at anvende lovgivning i praksis.

Undervejs i uddannelsen får du indsigt i det etiske grundlag for korrekt og kompetent rådgivning. Efter endt uddannelse er du i stand til at forberede, gennemføre og afslutte en ejendomshandel.

Registreret ejendomsmægler

For at kunne kalde sig ”Ejendomsmægler”, skal man være godkendt som ejendomsmægler og registreret hos Erhvervsstyrelsens Ejendomsmægler registrering. Ejendomsmægler er en beskyttet titel. Du kan derfor først skrive ejendomsmægler på LinkedIn og på dit visitkort, når du er optaget i ejendomsmæglerregisteret ved Erhvervsstyrelsen.

Opbygning

Ejendomsmægleruddannelsen er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen svarer i belastning til 60 ECTS-point. Den består af en række fag og til sidst et afgangsprojekt.

Du kan tage alle fag som enkeltfag, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse.

Disse fag indgår på ejendomsmægler-uddannelsen:

 • Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen (5 ECTS)
 • Samfundsøkonomi i ejendomshandel (5 ECTS)
 • Erhvervsjura for ejendomsmæglere (10 ECTS)
 • Bolighandel I (10 ECTS)
 • Bolighandel II (10 ECTS)
 • Omsætning af fast ejendom (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Ud over uddannelsen skal du have mindst to års relevant mæglerfaglig erhvervserfaring fra en ejendomsmægler. Det kan fx være som trainee eller assistent ved en ejendomsmægler samtidig med, at du følger ejendomsmægleruddannelsen.

Uddannelsen er ikke SU-berettiget og kræver deltagerbetaling.

Flere veje til at blive ejendomsmægler

Ejendomsmægleruddannelsen er lige blevet revideret og opdateret, så hvis du allerede er i gang med uddannelsesretningen til ejendomsmægler, kan du se, hvilke fag du skal læse i overgangsordning for uddannelsen til ejendomsmægler.

Hvis du allerede har en erhvervsuddannelse eller en kandidatuddannelse og vil være ejendomsmægler, kan du tage tillægsuddannelse/tillægsfag fra Akademiuddannelsen Ejendomsmægler.

Hvilke og hvor mange fag, du skal tage, afhænger af den uddannelse, du har i forvejen. Oversigten her kan guide dig på vej i, hvad du kan blive godskrevet for.

Skolernes har en fælles tilmeldingsportal www.finanstilmelding.dk  hvor du også kan finde flere oplysninger.

Moduler12 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  01.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  03.11.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Mette Frænde Andersen
  Studiesekretær

  72 69 92 13
  mta@UCNact2learn.dk

  Erhverv