Friluftsvejlederuddannelsen

Uddannelsen giver dig viden, færdigheder og kompetencer i arbejdet med vejledning inden for natur og friluftsliv

Du får indsigt i aktiviteter, metodikker, metoder, teorier og begreber, samt opnår viden om dansk natur og friluftslivets placering i en pædagogisk, historisk, kulturel, kropslig, samfunds- og sundhedsmæssig sammenhæng.

Opbygning

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler (Basisfriluftsliv, Friluftsaktiviteter og Friluftstraditioner og pædagogisk projekter), to valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt. 

Du har mulighed for at tage valgmoduler fra en anden akademiuddannelse, for eksempel: Socialpædagogik, Sundhedspraksis og Velfærdsteknologi.

Fremadrettet

Med uddannelsen kan du varetage, justere og udvikle friluftsvejledning under skiftende vilkår, i forskellige sammenhænge og i udvalgte aktiviteter. Uddannelsen åbner desuden for en række jobmuligheder ved blandt andet folkeskoler, dag- og døgninstitutioner for børn og unge, daghøjskoler, efterskoler eller højskoler, hvor friluftslivet prioriteres.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

Moduler3 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  07.01.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  03.08.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.08.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  05.08.2020
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Heidi Keller Hansen
  Studiesekretær

  72 69 17 13
  hih@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation