Friluftstraditioner og pædagogiske projekter - Modul 3

Friluftsvejlederuddannelsen er for dig, der arbejder eller ønsker at arbejde som underviser eller formidler og vil inddrage friluftsliv og friluftsaktiviteter

"Friluftsvejlederuddannelsen gjorde det muligt for mig at følge min drøm og arbejde med sundhed og friluftsliv," siger Friluftsvejleder Henriette Skjønning.

Læringsmål
Den studerende har viden om:

 • Projektplanlægning og ledelse i en pædagogisk kontekst
 • Dansk friluftstradition, natursyn og naturfilosofi med relevans for friluftsliv i dag
 • Naturforvaltning og friluftspolitik knyttet til dansk friluftsliv 

Færdigheder
Den studerende kan:

 • Anvende projektviden ind i konkrete projekter med et pædagogisk fokus
 • Anvende opnået viden om dansk friluftstradition, natursyn og -filosofi i afviklingen af konkrete friluftsaktiviteter med forskellige målgrupper
 • Med kendskab til dansk friluftspolitik og naturforvaltning gennemføre friluftsaktiviteter med forskellige målgrupper i forskellige danske naturområder

Kompetencer
Den studerende kan:

 • Med baggrund i friluftstradition, friluftspolitik, naturforvaltning, natursyn og – filosofi organisere, gennemføre og argumentere for et forløb i friluftsliv
 • Udvikle egen undervisningspraksis på baggrund af en forståelse af dansk friluftslivs traditioner

Indhold

 • Der er praktisk og teoretisk undervisning friluftstraditioner, forvaltning og natursyn kombineret med projektledelsesindføring, alt sammen med henblik på videreformidling.
 • Der inddrages og diskuteres forskellige læringsteorier og undervisningsformer, samt gennemføres undervisningspraksis.
 • Der er ekskursioner til forskellige friluftsfaciliteter og oplæg af folk fra forvaltning/politiske organisationer.

Underviser: David Hundebøll, Lektor ved UCN. Koordinator for idrætsprofilen og friluftsvejlederuddannelsen.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Du skal påregne en materialeudgift på 300 kr. pr. studerende, som opkræves ved tilmelding.
Derudover vil der være egenbetaling i forbindelse med aktiviteter, der involverer overnatning og eventuelle certificeringer.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
19.9 + 26.9 + 3.10 + 10.10 + 24.10 + 31.10 + 7.11 + 14.11 + 21.11 + 28.11 + 5.12. Alle dage kl. 17.30-21.00
Friluftstur - datoer kommer senere
Eksamen 23.1

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du minimum have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års erhvervserfaring

Start
19.09.2018

Slut
23.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.09.2018

Tidspunkt
Uge 38, 2018 til uge 4, 2019. Se datoer under omfang.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING