Håndværk

Hvilket håndværk synes du kunne være spændende selv at lave? Flinthugning, træredskaber eller bue og pil?

Kom og bliv inspireret på valgmodulet håndværk. Det er kun fantasien der sætter grænser.

Hvad arbejder vi med på modulet?
På modulet er der fokus på, at du som studerende får viden om

  • Forskellige materialers anvendelighed til faget
  • Forskellige håndværksmæssige arbejdsformer og teknikker herunder æstetiske og eksperimenterende læreprocesser
  • Viden om natur- og kulturhistorie knyttet til lejrliv og håndværk

Hvad får du ud af modulet?
Som studerende får du færdigheder til at kunne:

  • Anvende redskaber til forarbejdning af bl.a. træ og metal
  • Vedligeholde enkelt håndværktøj og slibe knive og økser
  • Mestre et fagligt niveau i forhold til motorisk korrekte og skadesforebyggende teknikker ved brug af værktøj
  • Formidle og udvælge aktiviteter indenfor området lejrliv og håndværk i forhold til målgruppens forudsætninger og evner

Hvordan arbejder vi på modulet?
Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner. Endvidere vil der også foregå en del undervisning udendørs med friluftsfærdigheder.

Bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur.

Målgruppe
Friluftsvejlederuddannelsen er for dig, der arbejder eller ønsker at arbejde som underviser eller formidler og vil inddrage friluftsliv og friluftsaktiviteter.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 8.000,00 momsfri

Du skal påregne egenbetaling i forbindelse med aktiviteter, der involverer overnatning.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
12 uger

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du minimum have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års erhvervserfaring

Start
12.08.2019

Slut
29.11.2019

Tilmeldingsfrist
21.06.2019

Tidspunkt
Uge 33-48

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring