Speciale i kajak

Ønsker du viden om kajak, udstyr og navigering på hav?

Vil du have indblik i avancerede ro- og redningsteknikker? Og vil du gerne udvikle færdigheder i at ro kajak sikkert på havet? Med dette modul får du både viden og praktiske færdigheder inden for kajak samtidig med, at du arbejder med din vejlederrolle i forbindelse med friluftsaktiviteter med kajak.

Hvad får du ud af Modulet?
På dette valgmodul fra akademiuddannelsen som friluftsvejleder får du kompetencer til at

  • integrere teoretisk viden i praktisk undervisning i havkajak
  • udvikle egen vejledningspraksis indenfor grundlæggende og avancerede teknikker og færdigheder i havkajak
  • fungere som turleder af flere dages varighed under åbne kystforhold og under hensyntagen til natur, miljø og regler for færdsel
  • at bestå en national eller international anerkendt kajakcertificering svarende til indholdet af den grundlæggende og avancerede undervisning

Hvordan arbejder vi på modulet?
UCN act2learn PÆDAGOGIK vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis samt dine refleksioner gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Undervisningen omfatter:
1) Teknikundervisning i svømmehal
2) IPP3 Havkajak Kursus og Prøve
3) IPP Instruktør-2 Havkajak Kursus og Prøve

Prisen er inklusive:
1) Lovpligtig passageransvarsforsikring
2) Leje af havkajak, pagaj, spraydeck, vest, pumpe og paddlefloat til undervisningen.
3) Registrering af 2 stk IPP-licenser hos DKF per kursist
4) Kursuspensum fra Ungdomsringen

Deltagerne skal have IPP2 og Instruktør-1 samt gyldigt 6-timers førstehjælpskursus ved kursusstart.

Deltagerne skal selv stille med personlig påklædning - tørdragt er påkrævet pga. årstiden.

Deltagerne skal selv afholde tid og udgifter til egen træning undervejs i kursusforløbet.

Du afslutter modulet med en prøve efter 7- trinsskalen med ekstern censur.

Opsummering

Pris
kr. 12.000,00 momsfri

NB forhøjet pris grundet indregnede certificeringer og max deltagerantal på 6 studerende.

Du skal påregne egenbetaling i forbindelse med aktiviteter, der involverer overnatning.

Af hensyn til din egen træning anbefaler vi, at du har din egen havkajak, eller anskaffer dig den i løbet af modulet. Vi hjælper gerne med gode råd om, velegnede kajakmodeller til instruktørbrug.
Du kan træne på egen hånd imellem de enkelte kursusgange.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4.3, kl. 16-21
11.3, kl. 17-20
17.3, kl. 10-16
5.4, kl. 15-20
16.4, kl. 15-20
30.4, kl. 15-20
7.5, kl. 15-21
15.5 kl. 18-
Eksamen IPP3 22.5
Spørgetime 29.5, kl. 18-20
Instruktør 2 - prøve 18.6

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du minimum have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års erhvervserfaring.

Du er uddannet IPP2 og IPP instruktør 1 i havkajak.
Du har et gyldigt førstehjælpsbevis (min. 6 timer).
Du har en tørdragt.

Start
05.03.2018

Slut
18.06.2018

Tilmeldingsfrist
08.02.2018

Tidspunkt
Se under omfang.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING