Speciale i kano

Ønsker du at dygtiggøre dig i kano på å, fjord og åben vand?

Vil du have viden om udstyr, navigering, risikomomenter samt padle- og redningsteknikker? Og vil du gerne udvikle færdigheder i at undervise og vejlede i kano?

På specialemodulet i kano får du både viden og praktiske færdigheder inden for kano samtidig med, at du arbejder med din vejlederrolle i forbindelse med friluftsaktiviteter med kano.

Hvad får du ud af Modulet?
På dette valgmodul vil du opleve frilufteventyr og glæde sammen med andre i kano som turfartøj.

Du får kompetencer til at

  • kunne analysere, vurdere og integrere teori og praksis inden for kanoområdet i egen vejledning
  • kunne reflektere over og argumentere for kanopadlingens potentiale i friluftsvejledning
  • kunne udvikle egen vejledningspraksis i kano

Efter endt modul vil du have erhvervet dig en EPP 3 og instruktør 2 niveau i kano.

Hvordan arbejder vi på modulet?
UCN act2learn PÆDAGOGIK vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis samt dine refleksioner gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle studier og refleksioner. 

Du afslutter modulet med en prøve efter 7- trinsskalen med intern censur.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Du skal påregne en materialeudgift på kr. 300,00 pr. studerende, som opkræves ved tilmelding.

Derudover vil der være egenbetaling i forbindelse med aktiviteter, der involverer overnatning og eventuelle certificeringer.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du minimum have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års erhvervserfaring.

Start
23.04.2018

Slut
21.09.2018

Tilmeldingsfrist
02.03.2018

Tidspunkt
Datoer kommer senere.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING