Sundhed

Friluftsliv gi’r sundhed - vi ved det jo godt, når vi cykler, roer, går med hunden eller på anden måde dyrker friluftsliv

Vi får det rigtig godt hver gang – for friluftsliv giver sundhed! Vil du være med til at sætte sundhed på dagsorden i forhold til friluftsliv, så kom og være med på modulet sundhed.

Hvad arbejder vi med på modulet?
På modulet arbejdes der med friluftslivsvejledning i et sundhedsfremme-perspektiv med fokus på institutionelle, nationale og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, der finder sted i dansk natur. På det sundhedsmæssige felt er fokus primært på psykologiske, fysiologiske samt sociologiske teorier om sundhed og sundhedsfremme.

Hvad får du ud af modulet?
Som studerende får du viden og færdigheder inden for:

  • Forandrings- og læreprocesser i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende friluftsaktiviteter
  • Kost, ernæring og fysisk aktivitet i relation til friluftsliv
  • Projektledelse og samarbejde med private og offentlige institutioner og aktører
  • Anatomi og fysiologi
  • Færdigheder til at kunne lede sundhedsrelaterede friluftslivsprojekter i en virksomhedsrelation
  • Planlægning, gennemførelse og evaluering af en målrettet friluftsvejledning relateret til forebyggende sundhed
  • Udvikling af egen vejledningspraksis i relation til forandrings- og læreprocesser knyttet til sundhedsadfærd
  • Anvendelse af moderne teknologier i sundhedsrelaterede friluftsaktiviteter – som et eksempel på hvordan det kan virke motiverende

Hvordan arbejder vi på modulet?
Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner. Endvidere vil der også foregå en del undervisning udendørs med friluftsfærdigheder.

Bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur.

Målgruppe
Friluftsvejlederuddannelsen er for dig, der arbejder eller ønsker at arbejde som underviser eller formidler og vil inddrage friluftsliv og friluftsaktiviteter.

Undervisning
Undervisningen foregår både ude i de omkringliggende skove og vand samt på UCN act2learn.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Du skal påregne en materialeudgift på kr. 300,00 pr. studerende, som opkræves ved tilmelding.
Derudover vil der være egenbetaling i forbindelse med aktiviteter, der involverer overnatning og eventuelle certificeringer.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
11 onsdage fra kl. 17.30-21.00
1 lørdag kl. 09.00-15.00.
1 lørdag kl. 09.00-søndag kl. 12.00.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du minimum have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års erhvervserfaring.

Start
15.08.2018

Slut
30.11.2018

Tilmeldingsfrist
01.06.2018

Tidspunkt
Uge 33-48.
Konkrete datoer kommer seneres.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING