Bliv klædt på til fremtidens arbejde med IT

Verden er blevet digital - og det stiller høje krav til virksomhedernes IT-løsninger. Der er derfor rift om IT-kyndige medarbejdere, som dels kan hjælpe med at udvikle og vedligeholde driftssikre systemer, dels styrke virksomheder gennem brug af forskellig IT.

I løbet af akademiuddannelsen i Informationsteknologi bliver du klædt på til at deltage i udviklingen af apps, programmer og databaser og til at sparre omkring brugen af IT og programmer.

Uddannelsen giver dig både teoretisk og praktisk forståelse af arbejdet med IT. Du får færdigheder inden for praktiske anvendelser og det teoretiske fundament til at analysere og forstå, hvilken løsning er det rigtige valg i forskellige situationer. Denne forståelse gør dig til et stærkt teammedlem i enhver IT-organisation – uanset om det er inden for softwareudvikling, webudvikling eller systemadministration.

Praksisnær uddannelse med fokus på dine erfaringer

Uddannelsen bygger på en kombination af teorier, værktøjer og praktiske metoder. Vi lægger stor vægt på, at du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag et. I løbet af uddannelsen bliver du derfor udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Fagligt netværk

I løbet af uddannelsen opbygger du et fagligt netværk med andre deltagere på uddannelsen. Du hører om andres erfaringer og udfordringer, og du bliver i den sammenhæng klogere på forskellige løsningsmuligheder.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode og opgaveskrivning. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen kan tones i forskellige retninger:

Softwareudvikling

På retningen Softwareudvikling beskæftiger du dig med

 • Programmering
 • Systemudvikling
 • Modellering
 • IT-sikkerhed
 • Infrastrukturarkitektur
 • Embedded software
Webudvikling

Retningen Webudvikling har fokus på

 • Systemudvikling
 • Brugervenlighed og grafisk design
 • Web-programmering, server-side og client-side
 • Modellering
Systemadministration

På retningen Systemadministration arbejder du med

 • Web-programmering, server-side og client-side
 • Systemdrift
 • IT-sikkerhed (grundlæggende og videregående)
 • Programmering af mobile enheder
 • Databaser
Eksempler på valgfag
 • Systemudvikling
 • Brugervenlighed og grafisk
 • design
 • Distribueret programmering
 • Embedded software
 • Infrastrukturarkitektur
 • Modellering
 • Programmering af mobile
 • enheder
 • Databaser

Du kan også vælge at tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte den via valgfag.

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fire obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt.

Undervisningsform

Akademiuddannelsen i Informationsteknologi læses på deltid. Der er stor fleksibilitet i uddannelsen, hvilket giver dig mulighed for at tilrettelægge et forløb, som passer til dig, dine behov og din arbejdssituation.

Du behøver ikke finde tid hvert semester eller planlægge de næste år frem. Uddannelsen kan tilpasses løbende, og der kan ligges pauser ind i løbet af uddannelsen, hvis din arbejds- eller privatlivssituation kræver det.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, som har en IT-baggrund som fx programmør eller systemudvikler.

Du har måske siddet med programmering eller systemudvikling i flere år, men mangler et generelt fundament – eller en formel anerkendelse.

Uddannelsen kan også være for dig, som skal varetage en ny opgave inden for dit arbejde, som går mere i retning af IT end tidligere. Her kan akademiuddannelsen i Informationsteknologi hjælpe dig med at få opbygget det tekniske fundament.

Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du leve op til følgende krav:

 • En erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring
Sådan tilmelder du dig

Du kan tilmelde dig et eller flere moduler eller akademiuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig.

Studieordning og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Moduler13 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  01.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  28.02.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  25.04.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  28.02.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  03.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  10.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  10.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  21.10.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  22.11.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  25.10.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.11.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  26.10.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Mette Østergaard Pedersen
  Kursussekretær

  72 69 04 06
  moep@UCNact2learn.dk

  Erhverv