Cloud

Med faget 'cloud' får du grundlæggende kendskab til netværk, placering af data og de tilhørende teknologiske aspekter

Du får også kvalifikationer til at kunne bidrage ved valg af teknologisk platform og teknologi i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af it-løsninger.

Indhold

 • Netværk
 • Cloud
 • Scripting
 • Virtualisering
 • Services

Udbytte

Når du har taget faget 'cloud', kan du

 • anvende mekanismer til simple virtualiserings- og cloudløsninger
 • anvende udbredte applikations- og netværksprotokoller
 • anvende arkitektur, der understøtter hel eller delvis virtualisering
 • bidrage til valg af platform og forslag til infrastruktur.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er ekstern censur, og der bedømmes efter 7-trinskalaen. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Cloud' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage samt vejledning og eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
26.05.2020

Slut
24.06.2020

Tilmeldingsfrist
12.05.2020

Tidspunkt
26.5 + 28.5 + 2.6 + 4.6
Vejledning 9.6
Eksamen 24.6

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv