Problem og Change management

Få kompetencer til at arbejde systematisk med problem og forandringsledelse i IT-drift

Fagets formål er, at kvalificere dig til at kunne deltage i, udforme og anvende politikker og praksis omkring Problem og Change management. Faget giver dig en bred forståelse af de ledelsesmæssige processer ved drift forstyrrelse og ændringer.

Det er vigtigt at have en systematisk tilgang til systemdrift. Viden om forandringsledelse er forudsætningen for en succesfuld ændring og problemhåndtering ved IT-systemdrift. Du bliver i stand til at udvælge og implementere værktøjer og politikker til effektiv håndtering af problem og change management af IT systemdrift.

  • Problem kategorisering og håndtering, inkl vidensbase
  • Change proces
  • Værktøjer til effektivisering af processer
  • Test og kvalitetssikring
  • Drifts organisering
  • Proces modeller (Igangsætningsmodeller, Administration af ændringer i systemer i forhold til Governanceperspektiv, Pris/ydelses aftaler)

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage samt vejledning og eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
25.03.2020

Slut
22.04.2020

Tilmeldingsfrist
10.03.2020

Tidspunkt
Konkrete datoer komnmer senere

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv