Programmering

For dig der vil have grundlæggende kompetencer indenfor programmering

Hvis du vil arbejde indenfor IT og deltage i programmeringsprojekter, er det vigtigt at have en forståelse for grundlæggende programmering. Det er vejen frem til at sikre dig et af de mange jobs indenfor IT, og hjælpe med at digitalisere verden.

Du kommer igennem minimum ét programmeringssprog, samt hvilke basale elementer og metoder det består af, og hvordan du bedst bruger det i praksis. Der arbejdes med algoritmeskabeloner og teknikker i din programmering. Du lærer standardiserede løsningsmodeller og hvordan du kvalitetstester din software, og hvilke kriterier du bør have opfyldt i god programmerings skik.

  • Grundlæggende programmering
  • Simple algoritmeskabeloner
  • Simple designmønstre
  • Opbygning af programmer og/eller scripts

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der er ekstern censur og der bedømmes efter 7-trinskalaen. Faget svarer til 5 ECTS-point.  

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Programmering' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Til og med 2022 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til efteruddannelse på akademiniveau

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.   

Midlerne uddeles efter først-til-mølle-princippet.  

Det er nemt for dig at få del i fondsmidlerne. Du skal blot tilmelde dig modulet hos os. Så sørger vi for det videre arbejde.

Når du tilmelder dig et modul, skal du skrive i kommentarfeltet, at du søger Omstillingsfonden.

Når du har tilmeldt dig, skal du udfylde og underskrive vores tro- og love-erklæring, hvori du bekræfter, at du er faglært eller ufaglært, i job og at du ikke er selvstændig.

Så betaler vi for dig. Det vil sige, at du ikke skal have pengene op af lommen.  

Læs mere om Omstillingsfonden 

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage samt vejledning og eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Det bliver afgjort ved en realkompetencevurdering.

Start
10.01.2022

Slut
08.02.2022

Tilmeldingsfrist
27.12.2021

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Start
13.09.2022

Slut
12.10.2022

Tilmeldingsfrist
30.08.2022

Tidspunkt
Undervisningsdage kommer 3 uger før opstartsdag

Kontakt

Rikke Bols Hansen
Studiesekretær

72 69 04 13
rbh@UCNact2learn.dk

Erhverv