Systemudvikling

Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer

Modulet skal kvalificere den studerende til at kunne planlægge og gennemføre en systemudviklingsproces under inddragelse af en centralt anvendt systemudviklingsmetode samt kvalitetssikringsteknikker.

Indhold

 • systemudviklingsmetode
 • projektplanlægning
 • kvalitetssikring
 • systemudviklingsprojekt

Viden, den uddannede

 • har kendskab til forskellige procesmodeller
 • kan forstå kvalitetskriteriers betydning for både systemudviklingsprocessen og systemet

Færdigheder, den uddannede kan

 • anvende en centralt anvendt systemudviklingsmetode
 • anvende teknikker til inddragelse af brugere i systemudviklingsprocessen
 • anvende it-værktøjer til understøttelse af aktiviteter i et systemudviklingsforløb
 • sikre kvaliteten ud fra metodens anvisninger

Kompetencer, den uddannede kan

 • tilegne sig nye systemudviklingsmetoder og procesmodeller gennem strukturerede læringsforløb
 • i samarbejde med andre planlægge og gennemføre systemudviklingsprojekt ved brug af systematisk udviklingsmetode

Til og med 2022 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til efteruddannelse på akademiniveau

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.   

Midlerne uddeles efter først-til-mølle-princippet.  

Det er nemt for dig at få del i fondsmidlerne. Du skal blot tilmelde dig modulet hos os. Så sørger vi for det videre arbejde.

Når du tilmelder dig et modul, skal du skrive i kommentarfeltet, at du søger Omstillingsfonden.

Når du har tilmeldt dig, skal du udfylde og underskrive vores tro- og love-erklæring, hvori du bekræfter, at du er faglært eller ufaglært, i job og at du ikke er selvstændig.

Så betaler vi for dig. Det vil sige, at du ikke skal have pengene op af lommen.  

Læs mere om Omstillingsfonden 

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage fra kl. 08.30 - 15.00 + vejledning + eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Det bliver afgjort ved en realkompetencevurdering.

Start
15.03.2022

Slut
13.04.2022

Tilmeldingsfrist
01.03.2022

Tidspunkt
Konkrete undervisningsdage kommer 3 uger før opstartsdag

Kontakt

Rikke Bols Hansen
Studiesekretær

72 69 04 13
rbh@UCNact2learn.dk

Erhverv