Videregående programmering

Tag på opdagelsesrejse i programmeringsverdenen

Hvis din drøm er at blive en kompetent programmør i udviklingsprojekter, er faget ’Videregående programmering’ interessant for dig. 

Her bliver du fortrolig med fundamentale algoritmer og datastrukturer og klædt på til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling. 

Du får styr på lagdelte arkitekturer og er i stand til at anvende det valgte programmeringssprog til at realisere algoritmer, skabeloner, centrale designmønstre, abstraktioner og datastrukturer.

  • Objektorienterede designmønstre 
  • Grundlæggende datastrukturer og algoritmer, effektivitet 
  • Grafer og grafalgoritmer. 
  • Sprog og grammatikker, regulære udtryk, tilstandsmaskiner. 
  • Lagdelte arkitekturer. API’er og frameworks

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage samt vejledning og eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
20.08.2020

Slut
09.10.2020

Tilmeldingsfrist
06.08.2020

Tidspunkt
Konkrete datoer følger senere

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv