Videregående systemudvikling

Få kvalifikationer til at stå i spidsen for en systemudviklingsproces

Hvis du vil have et større ansvar i et systemudviklingsprojekt, er du klædt godt på med faget ’Videregående systemudvikling’. 

Her bliver du rustet til at kunne tilrettelægge, tilpasse og gennemføre en systemudviklingsproces, hvor du inddrager centralt anvendte systemudviklingsmetoder og eksperimenter. 

Du lærer at udforme en projektstrategi, tilpasse en systemudviklingsmetode til de konkrete projekter og at kvalitetssikre både processen og produktet.

  • Systemudviklingsmetoder 
  • Projektplanlægning 
  • Procestilpasning 
  • Kvalitetssikring 
  • Systemudviklingsprojekt

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 1.550,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
6 undervisningsdage kl. 17:00-21:00, samt vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
13.11.2018

Slut
12.12.2018

Tilmeldingsfrist
29.10.2018

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION