Innovation, produkt og produktion

Uddannelsen giver dig værktøjer til at fremtidssikre din virksomhed og egen praksis

Du bliver i stand til at deltage i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser og håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner. Du bliver ligeledes i stand til at forstå og anvende centrale teorier og metoder, vurdere problemstillinger, opstille og vælge arbejdsgange og processer samt formidle problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Opbygning

Uddannelsen består af et obligatorisk afgangsprojekt samt tre obligatoriske moduler:

 • Projektledelse
 • Anvendt økonomi
 • Organisering

Vælger du retningen Innovation består uddannelsen af yderligere to obligatoriske moduler:

 • Innovationsledelse
 • Konceptudvikling

Vælger du retningen Produktion består uddannelsen af yderligere to obligatoriske moduler:

 • Produktionsoptimering
 • Kvalitetssikring med Sigma Six

Begge retninger har valgfrie moduler, hvor fagene Iværksætteri i praksis og Kvalitet/Miljø/Sikkerhed udbydes.

Uddannelsesretninger

Innovation

Denne retning giver dig viden om og forståelse af praksis og anvendelse af de vigtigste metoder og teorier indenfor innovation. Du opnår færdigheder der gør dig i stand til at vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser, samt formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Produktion

Denne retning giver dig viden om og forståelse af praksis og anvendelse af de vigtigste metoder og teorier indenfor produktion. Du opnår færdigheder der gør dig i stand til at vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser, samt formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  Lær at tage teten i innovationsprojekter.
  09.04.2018
  Innovation, produkt og produktion
  Valgfrit
  Få værktøjer til at lede projekter på en effektiv måde.
  23.10.2017
  Innovation, produkt og produktion
  Obligatorisk
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Camilla Baun
  Studiesekretær

  72 69 16 93
  cmb@ucnact2learn.dk

  TEKNOLOGI OG PRODUKTION

  LEDERLIV

  Studievejledning

  Nyhedsbrev

  Netværk i højeste gear

  Publikationer