Lead Auditorkursus i kvalitetsledelse og miljøledelse

På Lead Auditor kurset i kvalitets- og miljøledelse får du et grundigt kendskab til principperne for et effektivt kvalitetsledelsessystem

Du bliver klædt på til at gennemføre procesaudit i overensstemmelse med ISO 9001, 14001 og 45001-serien samt ISO 19011. Hos UCNact2learn bliver du guidet igennem hele auditprocessen fra udarbejdelse af auditprogram til afrapportering af auditresultater.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af teoretiske indlæg, rollespil, gruppearbejde og diskussion.

Efter kurset kan du lede og gennemføre interne audits i din virksomhed samt virke som ekstern auditor i andre virksomheder

Kurset afsluttes med en kompetencegivende statsanerkendt eksamen på akademiniveau.

Indhold

 • Standardarderne i ISO 9001, 14001 og 45001-serien
 • PDCA – Plan-Do-Check-Act. Deming’s kvalitetscirkel
 • High Level Structure
 • Kvalitets- og miljøledelsessystemer
 • Auditeringsstandarden ISO 19011
 • Auditprincipper baseret på ISO 19011
 • Planlægning, gennemførelse og opfølgning af audit
 • Afrapportering af audit
 • Auditorrollen.

Målgruppe

Kurset henvender sig til

 • Dig der skal gennemføre intern eller ekstern audit af kvalitetsledelsessystemer
 • Ledelsesrepræsentanter
 • Kvalitetschefer, kvalitetskoordinatorer og andre, der arbejder med kvalitetsledelse.

Udbytte

Efter kurset

 • Har du opnået forståelse for, sammenhængen mellem standarderne ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001
 • Du har forståelse af auditors rolle ved planlægning, udførelse, rapportering og opfølgning i forbindelse med audit af et kvalitets- og miljøledelsessystem i overensstemmelse med ISO 19011 
 • Du har opnået kendskab til hvad en afvigelse er og hvordan man behandler afvigelser og skriver en afvigelsesrapport
 • Du kan planlægge, udføre og afrapportere en audit såvel skriftlig som mundtlig.

Eksamen

30 minutters mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase med intern censur.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Vi arbejder i øjeblikket på nye datoer. Du er velkommen til at kontakte sekretæren.

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage fordelt på 2 moduler á 2 dage

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv