Produktionslederuddannelsen

Vil du have mere ansvar i dit daglige arbejde? Med en produktionslederuddannelse kan du varetage ledelsesfunktioner i mindre og mellemstore produktionsvirksomheder

Produktionslederuddannelsen giver dig redskaber til at lede medarbejdere, analysere og udvikle produktion og til at arbejde med kvalitet og produktivitet.

Uddannelsens opbygning og forløb

Produktionslederuddannelsen er en deltidsuddannelse, som strækker sig over tre år. Uddannelsen er fleksibel og kan tilrettelægges efter dine behov.

Uddannelsen tager udgangspunkt i den fleksible akademiuddannelse.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig med:

Produktionsoptimering

Du lærer at anvende konkrete værktøjer til at analysere effektiviteten i et produktionsforløb. Du får metoder og redskaber til både at eliminere spild og skabe flow i produktionen, og du får styr på de mest relevante kvalitetsstyringsprincipper, standarder og forbedringsmodeller.

Kvalitetsledelse og Six Sigma

Du bliver klædt på til at lede Six Sigma-projekter, der kan reducere spild og effektivisere processer. Du lærer at bruge Lean som værktøj, og du bliver rustet til at tilrettelægge forløb, hvor du anvender de forskellige trin i DMAIC-processen til at definere, måle, analysere, forbedre og styre.         

Ledelse

Du arbejder med mulighederne i din personlige lederadfærd med udgangspunkt i dine personlighedstræk og dine psykologiske drivkræfter i rollen som leder. Du lærer også om ledelsesteori, forskellige ledelsesformer og deres effektivitet i konkrete situationer.                 

Projektledelse

Du får erfaring med de grundlæggende, styringsmæssige værktøjer, som du skal bruge i forbindelse med planlægning og styring af projekter.

Økonomistyring

Du lærer at anvende teorier og metoder inden for investering, finansiering og økonomistyring og at udarbejde resultat-, likviditets- og balancebudgetter. Du bliver også rustet til at vurdere konsekvenserne ved ændringer i budgettet.

Organisering

Du bliver fortrolig med teorier om ledelse og organisationsstrukturer og lærer at anvende dem i praksis. Du får styr på metoder til personlig udvikling og udviklingen i samspillet i grupper, og du lærer at opstille løsningsmuligheder for virksomhedens behov for strategisk og organisatorisk udvikling.               

Tilmelding til enkelte moduler

Du har via nedenstående link mulighed for, at tilmelde dig enkelte moduler fra uddannelsen.

Undervejs skal du gennemføre og bestå følgende moduler:

 • Ledelse i praksis
  6.4 + 15.4 + 23.4 + 6.5 + 13.5 + 27.5 + 3.6 + 11.6
  Vejledning 9.6
  Eksamen 25.6
 • Projektledelse
  19.10 + 26.10 + 2.11 + 5.11 + 9.11 + 16.11 + 19.11 + 23.11
  Vejledning 26.11
  Eksamen 9.12
 • Produktionsoptimering
  I perioden 6.1 til 5.3, 2021
 • Anvendt økonomi
  I perioden 25.10 til 17.12, 2021
 • Organisering
  I perioden 5.1 til 4.3, 2022
 • Kvalitetsoptimering med SIX sigma
  I perioden 5.4 til 24.6, 2022
 • Afgangsprojekt i Innovation, produkt og produktion
  I perioden 5.9 til 9.12, 2022

Har du allerede bestået nogle af modulerne, kan du få merit for dem.

Undervisningsform

Gennem hele uddannelsen lægges der vægt på, at den viden du tilegner dig, er direkte anvendelig i virksomheden allerede fra dag 1.

Undervisningen veksler mellem undervisningsdage og hjemmearbejde, derfor vil uddannelsen være blended learning og med fokus på praktiske værktøjer.

På hvert modul vil der blive arbejdet med en case fra din virksomhed som kan anvendes i den daglige praksis.

Målgruppe

Til dig som har eller får en ledelsesfunktion i en produktionsvirksomhed.

Måske er du håndværker, som skal i gang med dit første lederjob. Måske er du allerede teamleder, afdelingsleder eller projektleder og har brug for at få opdateret din teoretiske viden.

Du kan også være selvstændig erhvervsdrivende med flere ansatte og et deraf følgende ledelsesansvar.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Prisen er kr. 10.000,00 pr. modul. Der tages højde for prisstigninger iflg. Statens regulering.

Prisen er ex. materiale og forplejning.

Her kan du tilmelde dig hele uddannelsen.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage eks. vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav: Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en REALKOMPETENCEVURDERING.

Start
06.04.2020

Slut
09.12.2022

Tilmeldingsfrist
23.03.2020

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@UCNact2learn.dk

Erhverv

Vicki Banch Friis Frederiksen
Salg- og forretningsudvikler, Teknologi og produktion

72 69 17 34
vbff@UCNact2learn.dk

Erhverv