Projektledelse og PRINCE2® Foundation

Få værktøjer til effektiv projektledelse

Effektiv og målrettet projektledelse er afgørende for succes i projekter på tværs af brancher. På uddannelsesforløbet ”Projektledelse og PRINCE2® Foundation” bliver du klædt til at arbejde som projektleder.

I løbet af uddannelsen lærer du om teorier og metoder inden for projektledelse og projektstyring. Du får redskaber til at sammensætte og udvikle projektgrupper, til at vurdere ledelsesmæssige problemstillinger og til vælge de bedste løsninger.

Uddannelsen giver dig desuden en forståelse af værdien af netværk, og hvordan man etablerer og gør brug af dem.

PRINCE2®-certificering

Udover en generel indsigt i projektledelse giver uddannelsen dig mulighed for en PRINCE2® Foundation certificering.

I løbet af uddannelsesforløbet bliver du klædt på til en eksamen i PRINCE2® Foundation. Du lærer bl.a. om

  • Temaer og principper inden for PRINCE2®-metoden
  • Processer og delprocesser inden for PRINCE2®-metoden
  • Planlægning og styring  

Kurset udbydes i samarbejde med EMP Group, som står for PRINCE2®-certificeringen.

Hvad er PRINCE2®?

PRINCE2® er en internationalt anerkendt projektledelsesmodel, der kan bruges i alle typer af projekter på tværs af brancher.

Metoden består af en procesmodel, som guider projektlederen af projektet de processer, som er nødvendige for at sikre projektets resultat.

PRINCE2®-projektledelsesmetoden sikrer, at et projektets struktur og organisation er på plads fra projektets start, og at roller og ansvar ligger fast og er synlige.

Læs mere om PRINCE2®

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til dig, som fx arbejder som projektleder, projektassistent, projektadministrator eller styregruppedeltager og som ønsker en kompetencegivende og internationalt godkendt projektlederuddannelse.

Uddannelsesforløb i PRINCE2® hos UCNact2learn

Vi udbyder flere forskellige uddannelsesforløb i PRINCE2®

Grundlæggende kursus i PRINCE2®. 3-dages kursus som afsluttes med eksamen.

Overbygningsuddannelse på PRINCE2® Foundation. 3-dages kursus som afsluttes med eksamen

6 ugers uddannelsesforløb med eksamen i både PRINCE2® Foundation og Practitioner

Uddannelsens forløb og omfang

Uddannelsen har en varighed af ti dage, hvoraf tre af dagene er undervisning og eksamen i PRINCE2®.

Forløbet er opbygget som en kombination af teori, opgaver og eksempler.

 Du skal beregne tid til hjemme- og eksamensforberedelse mellem undervisningsdagene.

Kurset giver dig 10 ECTS via akademimodulet "Projektledelse".

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 17.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
10 undervisningsdage kl. 08:30-15:30 + vejledning + eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
En faglig grunduddannelse eller to års erhvervserfaring.

Start
11.08.2020

Slut
21.09.2020

Tilmeldingsfrist
28.07.2020

Tidspunkt
11.8 + 18.8 + 25.8 + 1.9 + 2.9 + 10.9 + 14.9 + 21.9
Prince 2, Foundation: 3.9 + 28.9 + 29.9
Vejlednin: 14.9
Eksamen: 21.9

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv