International transport og logistik

Uddannelsen i transport og logistik kvalificerer dig til at arbejde med globale udfordringer og ledelsesopgaver i værdi- og forsyningskæder

Du får forudsætninger til at arbejde med, designe og implementere logistikkoncepter. Du opnår færdigheder til at effektivisere virksomheder og organisationers supply chain på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Opbygning

Uddannelsen består af fire-fem obligatoriske moduler, to valgfrie moduler samt et obligatorisk afgangsprojekt.

Vælger du retningen Transport, består uddannelsen af følgende fire obligatoriske moduler:

 • Logistik
 • Supply chain management
 • Transport og warehouse management
 • Transportjura

Vælger du retningen Indkøb, består uddannelsen af følgende fem obligatoriske moduler:

 • Logistik
 • Supply chain management
 • Operationelt indkøb
 • Strategisk indkøb
 • Indkøbsjura

Uddannelsesretninger

Der udbydes to retninger, der begge er lige kompetencegivende. Er du i tvivl om, hvilken retning du skal vælge, så kontakt os for at høre mere. Du skal vælge én af retningerne.

Transport

Du opnår viden om og lærer hvordan transporten forbinder køber og sælger, herunder hvordan du skaber den optimale transportform. Du lærer hvordan lagre og terminaler indrettes og drives, så de imødekommer håndtering og hurtighed, samt indsigt i juridiske elementer ved transport.

Indkøb

Du kvalificerer dig til at arbejde med indkøb i private og offentlige virksomheder, nationalt og internationalt. Du lærer at kombinere praktisk og strategisk viden om indkøb. Du får indsigt i juridiske elementer og sammenhængen med supply chain, så du aktivt kan deltage i optimering af logistiske udfordringer.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  Lær at tage teten i innovationsprojekter.
  09.04.2018
  International transport og logistik
  Valgfrit
  Lær at tage teten i innovationsprojekter.
  24.10.2018
  International transport og logistik
  Valgfrit
  Lær at håndtere indkøb fra behovet er erkendt, til varen er leveret.
  08.03.2018
  International transport og logistik
  Obligatorisk
  Bliv bedre til at lede og motivere.
  07.11.2018
  International transport og logistik
  Obligatorisk
  Få styr på paragrafferne i national og international transport.
  25.01.2018
  International transport og logistik
  Obligatorisk
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Camilla Baun
  Studiesekretær

  72 69 16 93
  cmb@ucnact2learn.dk

  TEKNOLOGI OG PRODUKTION

  LEDERLIV

  Studievejledning

  Nyhedsbrev

  Publikationer