International transport og logistik

Uddannelsen i transport og logistik kvalificerer dig til at arbejde med globale udfordringer og ledelsesopgaver i værdi- og forsyningskæder

Du får forudsætninger til at arbejde med, designe og implementere logistikkoncepter. Du opnår færdigheder til at effektivisere virksomheder og organisationers supply chain på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Opbygning

Uddannelsen består af fire-fem obligatoriske moduler, to valgfrie moduler samt et obligatorisk afgangsprojekt.

Vælger du retningen Transport, består uddannelsen af følgende fire obligatoriske moduler:

 • Logistik
 • Supply chain management
 • Transport og warehouse management
 • Transportjura

Vælger du retningen Indkøb, består uddannelsen af følgende fire obligatoriske moduler:

 • Logistik
 • Supply chain management
 • Operationelt indkøb
 • Strategisk indkøb
Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Uddannelsesretninger

Der udbydes to retninger, der begge er lige kompetencegivende. Er du i tvivl om, hvilken retning du skal vælge, så kontakt os for at høre mere. Du skal vælge én af retningerne.

Transport

Du opnår viden om og lærer hvordan transporten forbinder køber og sælger, herunder hvordan du skaber den optimale transportform. Du lærer hvordan lagre og terminaler indrettes og drives, så de imødekommer håndtering og hurtighed, samt indsigt i juridiske elementer ved transport.

Indkøb

Du kvalificerer dig til at arbejde med indkøb i private og offentlige virksomheder, nationalt og internationalt. Du lærer at kombinere praktisk og strategisk viden om indkøb. Du får indsigt i juridiske elementer og sammenhængen med supply chain, så du aktivt kan deltage i optimering af logistiske udfordringer.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

Moduler7 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  05.10.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  15.04.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  21.09.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  20.04.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  31.08.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  15.04.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  24.09.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  22.09.2020
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  28.04.2020
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  01.09.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Camilla Baun Winther
  Kursussekretær

  72 69 16 93
  cmb@UCNact2learn.dk

  Erhverv