Transportjura

Få styr på paragrafferne i national og international transport

Hver gang en vare er under transport, gælder en række regler og risici, som du har brug for at kende, hvis du vil være sikker på ikke at påføre din virksomhed uventede tab.

Faget ’Transportjura’ giver dig indblik i reglerne og gør dig i stand til at vurdere, hvilke aftaler og forsikringer din virksomhed har brug for. Du lærer bl.a. at håndtere de juridiske aspekter, der ligger i et transportdokument, og at vurdere den ansvarsmæssige forskel, der er på transport- og udleveringsansvar.

 • Landevejstransport
  • National
  • International
 • Søret
  • Stykgodstransport herunder containertransport
  • Trampfart
 • Rejsebefragtning
 • Tidsbefragtning
 • Øvrige kontraktsformer
  • Bjærgning og arrest
 • Luftfragt
 • Jernbanetransport
 • Transportdokumenter
 • NSAB 2000 og andre standardaftaler
 • INCOTERMS 2010
 • Metode

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 3.500,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Vi arbejder i øjeblikket på nye datoer.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
12 undervisningsdage kl. 17:00-21:00, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION