Kommunikation og formidling

Uddannelsen giver dig overblik over de forskellige former for kommunikation en virksomhed eller organisation skal håndtere i hverdagen – både internt og eksternt

Du bliver klædt på til at analysere, planlægge og gennemføre større kommunikationsindsatser, og uddannelsen gør dig klar til professionelt at håndtere skriftlige, mundtlige og digitale kommunikationsopgaver.

Du lærer hvad og hvordan der skal kommunikeres til forskellige målgrupper, og du opnår viden om digital kommunikation, for eksempel via en hjemmeside.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler (Kommunikation i praksis og Strategisk kommunikation), tre valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.
 

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

Moduler7 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Camilla Baun Winther
  Kursussekretær

  72 69 16 93
  cmb@UCNact2learn.dk

  Erhverv

  Lone Nøhr
  Studiesekretær

  72 69 16 58
  lon@UCNact2learn.dk

  Erhverv