Virksomheder og organisationer har i stigende grad brug for, at deres budskaber bliver hørt, forstået og husket

I løbet af uddannelsen i kommunikation og formidling lærer du at analysere, planlægge og gennemføre større kommunikationsindsatser. Du lærer bl.a. hvordan man lægger en kommunikationsstrategi, der stemmer overens med virksomhedens overordnede strategier, og du får redskaber til at formidle budskaberne målrettet.

Praksisnær uddannelse med fokus på dine erfaringer

Vi lægger stor vægt på, at du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag et. I løbet af uddannelsen bliver du derfor udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Uddannelsen giver dig modeller og værktøjer til at arbejde med kommunikation og formidling på både strategisk og udførende plan.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig bl.a. med

 • Udarbejdelse af kommunikationsstrategier
 • Kommunikationspolitik
 • Analyse af organisationens vision, mission og værdier
 • Sammenhængen mellem intern og ekstern kommunikation
 • Krise- og forandringskommunikation
 • Corporate Branding, storytelling, og videndeling
 • Modtager- og afsenderforhold
 • Medievalg
 • Sprogformer og valg af sprog inden for forskellige medier.

Specialisering

I løbet af uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder fx virksomhedens online kommunikation.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.
 

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt.

Undervisningsform

Du læser akademiuddannelsen i kommunikation og formidling på deltid.

Der er stor fleksibilitet i uddannelsen, hvilket giver dig mulighed for at tilrettelægge et forløb, som passer til dig og dine behov.
En fuld akademiuddannelse skal afsluttes inden for seks år. De fleste gennemfører dog på tre år med et til to moduler pr. halvår

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant på tværs af brancher. Den henvender sig til dig, der allerede arbejder med kommunikation eller dig, som gerne vil have en karriere inden for kommunikation, formidling og fundraising - fx som kommunikationsmedarbejder, medierådgiver,
webredaktør eller fundraiser.

Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du leve op til følgende krav:

 • En erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring.
Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig løbende uddannelsens moduler. På den
måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig.

Studieordning og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

 

Moduler7 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  07.09.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  07.09.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  19.10.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  07.09.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  08.09.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  31.08.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  02.11.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Camilla Baun Winther
  Kursussekretær

  72 69 16 93
  cmb@UCNact2learn.dk

  Erhverv

  Lone Nøhr
  Studiesekretær

  72 69 16 58
  lon@UCNact2learn.dk

  Erhverv