Borger- og brugerkommunikation, baseret på modulet Kommunikation i praksis

Få styrket den offentlige kommunikation til borgerne

Det er betydningsfuldt, at den offentlige kommunikation til borgerne og brugerne er målrettet, relevant og ikke mindst læsevenlig. Modulet ”Borger- og brugerkommunikation” er baseret på akademimodulet "Kommunikation i praksis" – og har fokus på den professionelle kommunikation, som foregår mellem offentlige instanser og brugerne/borgerne.

Hvad får du ud af modulet?

Du får færdigheder, der har betydning for, hvordan man tilrettelægger og gennemfører en ordentlig kommunikation indsats. Du får en grundlæggende viden omkring de mediestrategier, der arbejdes med i det offentlige og samtidig et kendskab til det retslige grundlag for offentlig kommunikation. Du får træning i og lærer, hvordan kommunikationssituationen mellem myndighed og borger kan styrkes og gøres nærværende.

Derudover får du et indblik i de styrker, svagheder, udfordringer og muligheder der findes i de digitale kanaler. Du kommer til at arbejde konkret med, hvordan man på en god måde kan guide andre i brugen af de services, der er tilgængelige og samtidig, hvordan man indhenter den relevante information på nettet, som kan lette én i hverdagen.

  • Generel kommunikation
  • Kommunikationsplanlægning
  • Medie- og kanalstrategier og mulighederne i de digitale mediekanaler
  • Målrettet kommunikation ifht. forskellige målgrupper
  • Offentlige informations- og videnssystemer

Målgruppe

Dette modul er baseret på akademimodulet ”Kommunikation i praksis" og henvender sig til dig, som er interesseret i offentlig kommunikation.

SVU

Modulet er kompetencegivende og det er muligt at søge SVU. Se mere på www.svu.dk

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Vi træner derfor gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Du velkommen til at kontakte kursuskoordinator Pia Ovesen for nærmere info.

Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.00 + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Kontakt

Pia Ovesen
Kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation