Borger- og brugerkommunikation, baseret på modulet Kommunikation i praksis

Få styrket den offentlige kommunikation til borgerne

Det er betydningsfuldt, at den offentlige kommunikation til borgerne og brugerne er målrettet, relevant og ikke mindst læsevenlig. Modulet ”Borger- og brugerkommunikation” er baseret på akademimodulet "Kommunikation i praksis" – og har fokus på den professionelle kommunikation, som foregår mellem offentlige instanser og brugerne/borgerne.

Hvad får du ud af modulet?

Du får færdigheder, der har betydning for, hvordan man tilrettelægger og gennemfører en ordentlig kommunikation indsats. Du får en grundlæggende viden omkring de mediestrategier, der arbejdes med i det offentlige og samtidig et kendskab til det retslige grundlag for offentlig kommunikation. Du får træning i og lærer, hvordan kommunikationssituationen mellem myndighed og borger kan styrkes og gøres nærværende.

Derudover får du et indblik i de styrker, svagheder, udfordringer og muligheder der findes i de digitale kanaler. Du kommer til at arbejde konkret med, hvordan man på en god måde kan guide andre i brugen af de services, der er tilgængelige og samtidig, hvordan man indhenter den relevante information på nettet, som kan lette én i hverdagen.

  • Generel kommunikation
  • Kommunikationsplanlægning
  • Medie- og kanalstrategier og mulighederne i de digitale mediekanaler
  • Målrettet kommunikation ifht. forskellige målgrupper
  • Offentlige informations- og videnssystemer

Målgruppe

Dette modul er baseret på akademimodulet ”Kommunikation i praksis" og henvender sig til dig, som er interesseret i offentlig kommunikation.

SVU

Modulet er kompetencegivende og det er muligt at søge SVU. Se mere på www.svu.dk

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Vi træner derfor gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 9.500,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.00 + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
21.10.2019

Slut
29.11.2019

Tilmeldingsfrist
08.10.2019

Tidspunkt
21.10 + 22.10 + 30.10 + 31.10 + 6.11 + 11.11 + 12.11 + 20.11
Vejledning 15.11
Eksamen 29.11

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation