Kommunikation i praksis

Kan du på professionel vis håndtere de daglige kommunikationsopgaver? Er du en god kommunikator?

Gennem modulet "Kommunikation i praksis" får du evner og værktøjer til at agere succesfuldt i relation til kommunikative opgaver.

Udbytte
Du lærer du at reflektere over din personlige kommunikation og forbedre den. Du får en grundlæggende viden om kommunikationens mål og budskaber, modtager-/afsenderforhold, samt medievalg i forhold til disse faktorer. Du får indsigt i, hvordan en succesfuld dialogbaseret kommunikation foregår i praksis og hvilke dynamiske processer, der kan ligge i kommunikationen. Du lærer om sprogformer og valg af sprog inden for forskellige medier. Du optimerer din personlige kommunikation ved hjælp denne viden og igennem brug af relevante planlægnings- og formidlingsværktøjer.

Du opkvalificerer dine evner inden for verbal og nonverbal kommunikation. Du lærer at planlægge og gennemføre daglige kommunikationsopgaver, anvende sproget målrettet, og deltage professionelt og konstruktivt i dialogbaseret kommunikation.

På dette modul får du kompetencer indenfor:

  • Planlægning og gennemførsel af kommunikationsopgaver
  • Lægge kommunikationsstrategier
  • Dialogbaseret kommunikation

SVU
Modulet er kompetencegivende og det er muligt at søge SVU. Se mere på www.svu.dk

Hvordan arbejder vi på modulet?
Modulet er tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvorigennem læring og udvikling sker i vekselvirkningen mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Du trænes gennem relevante cases der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Sidste frist for tilmelding
Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 9.200,00 momsfri

Eksamensgebyr og forplejning er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Fordelt over 6 uger. 8 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.30. + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
07.03.2018

Slut
13.04.2018

Tilmeldingsfrist
22.02.2018

Tidspunkt
7.3 + 8.3 + 14.3 + 15.3 + 20.3 + 21.3 + 4.4 + 5.4.
Eksamen 13.4.

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION