Kommunikation i praksis (Turbo forløb)

Kan du på professionel vis håndtere de daglige kommunikationsopgaver? Er du en god kommunikator?
 

Gennem modulet "Kommunikation i praksis" får du evner og værktøjer til at agere succesfuldt i relation til kommunikative opgaver.

Udbytte
Du lærer at reflektere over din personlige kommunikation og forbedre den. Du får en grundlæggende viden om kommunikationens mål og budskaber, modtager-/afsenderforhold, samt medievalg i forhold til disse faktorer. Du får indsigt i, hvordan en succesfuld dialogbaseret kommunikation foregår i praksis og hvilke dynamiske processer, der kan ligge i kommunikationen. Du lærer om sprogformer og valg af sprog inden for forskellige medier. Du optimerer din personlige kommunikation ved hjælp af denne viden og igennem brug af relevante planlægnings- og formidlingsværktøjer.

Du opkvalificerer dine evner inden for verbal og nonverbal kommunikation. Du lærer at planlægge og gennemføre daglige kommunikationsopgaver, anvende sproget målrettet, og deltage professionelt og konstruktivt i dialogbaseret kommunikation.

På dette modul får du kompetencer indenfor:

  • Planlægning og gennemførsel af kommunikationsopgaver
  • Lægge kommunikationsstrategier
  • Dialogbaseret kommunikation

SVU
Modulet er kompetencegivende og det er muligt at søge SVU. Se mere på www.svu.dk

Hvordan arbejder vi på modulet?
Modulet er tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvorigennem læring og udvikling sker i vekselvirkningen mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Du trænes gennem relevante cases der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Sidste frist for tilmelding
Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

NB.: Du kan også tage modulet som aftenhold.

Til og med 2022 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til efteruddannelse

Pengene kommer fra Omstillingsfonden og dækker efteruddannelse på akademi- og diplomniveau.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle-princippet.  

Det er nemt for dig at få del i fondsmidlerne. Du skal blot tilmelde dig modulet hos os. Så sørger vi for det videre arbejde.

Når du tilmelder dig et modul, skal du skrive i kommentarfeltet, at du søger Omstillingsfonden. VIGTIGT: Når du har tilmeldt dig, skal du udfylde og underskrive vores tro- og love-erklæring, hvori du bekræfter, at du er faglært eller ufaglært, i job og at du ikke er selvstændig. Følg linket herunder og find information om hvordan du indsender tro- og love-erklæringen.

Læs mere om Omstillingsfonden 

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.30 + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Det bliver afgjort ved en realkompetencevurdering.

Start
01.03.2022

Slut
12.04.2022

Tilmeldingsfrist
15.02.2022

Tidspunkt
1.3 + 2.3 + 8.3 + 9.3 + 16.3 + 22.3 + 23.3 + 29.3
Vejledning efter aftale
Eksamen 11.4 + 12.4

Start
26.10.2022

Slut
30.11.2022

Tilmeldingsfrist
12.10.2022

Tidspunkt
26.10 + 1.11 + 2.11 + 8.11 + 15.11 + 16.11 + 22.11 + 23.11
Vejledning efter aftale
Eksamen 29.11 + 30.11

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation